Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2019-05-21 17:00

PostNord har emitterat obligationer om 600 miljoner kronor

Tisdagen den 21 maj 2019 genomförde PostNord AB en obligationsemission om 600 MSEK varav 250 MSEK med fast ränta och fem års löptid och 350 MSEK med rörlig ränta och fem års löptid. Likviden från obligationsemissionen kommer att användas till bland annat att refinansiera förfallande lån. PostNord kommer att notera obligationerna på Nasdaq OMX Stockholm.

Handelsbanken, Nordea och Danske Bank agerade som Joint Lead Managers för transaktionen.

Vid frågor kontakta:
PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com

Kontaktperson Thomas Backteman. Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2019 kl. 17.00 CET.


Senast uppdaterad: 2019-05-21 17:00