Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2019-04-24 12:30

Starkt första kvartal 2019 i en utmanande tid

Första kvartalet 2019 *

  • Nettoomsättningen uppgick till 9 471 (9 102) MSEK vilket innebar en organisk ökning med 2 % 
  • Rörelseresultatet uppgick till 162 (-74) MSEK
  • Periodens resultat var 56 (-167) MSEK
  • Resultat per aktie var 0,03 (-0,08) SEK
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 435 (-25) MSEK

* Jämförelsetalen är inte omräknade i enlighet med IFRS 16, Leasingavtal.

Kommentar från Annemarie Gardshol tillförordnad koncernchef

När PostNord i dag redovisar resultatet för första kvartalet 2019, är det under ledning av tillförordnad koncernchef Annemarie Gardshol. PostNord behöver fortsätta att ställa om för både den minskade brevmarknaden och den växande paketmarknaden i än högre takt, utan att äventyra kvalité och service. I april genomfördes förändringar i högsta ledningen och dåvarande VD och CFO lämnade bolaget. För att möta omvärldsförändringarna i samhället och därigenom stärka PostNords ledande position i Norden arbetar den nya ledningen nu med att ta fram en plan för att genomföra nödvändiga förändringar.

-Jag har arbetat i koncernen i sju år och år mycket stolt över alla fantastiska medarbetare som går till jobbet varje dag och verkligen vill göra skillnad. Jag upplever att det finns en revanschlystnad i bolaget. Man vill inget hellre än att vi gemensamt ska klara av den stora förändringsresa vi befinner oss på och återfå förtroendet från kunder och allmänhet samt växa och få fler att upptäcka våra produkter och tjänster, säger tillförordnad koncernchef Annemarie Gardshol.

Första kvartalet 2019 visar en stark resultatförbättring och tillväxt.

-Trots att det är en utmanande tid med fortsatt digitalisering av brevmarknaden är det glädjande att kunna konstatera en stark resultatförbättring. Efter ett antal år av minskad omsättning växer vi igen. Det gör vi i huvudsak genom stark tillväxt inom e-handelslogistik, men också en något dämpad volymnedgång på brev i förhållande till tidigare kvartal. Vi ser också en viss återströmning av kunder från konkurrenter på brevsidan i Sverige vilket naturligtvis är glädjande, säger tillförordnad koncernchef Annemarie Gardshol.

PostNords huvudfokus är att bidra till en enklare vardag i enlighet med konsumenternas förväntan. Ambitionen är att i ökande grad erbjuda det leveranssätt som passar bäst för konsumenten i varje enskild situation. För att möta, förbättra och förenkla kundupplevelsen har flera e-handelsrelaterade lösningar introducerats under kvartalet.

-I mars inledde vi ett test i Danmark med 200 digitala paketboxar, kallade ”Nærboks”, tillsammans med företaget SwipBox. Boxarna som oftast ligger på gångavstånd från bostaden ger, i kombination med PostNords app, en helt ny infrastruktur för enkel, miljövänlig och bekväm leverans. Om testet faller väl ut planeras utrullning av paketboxar i hela Danmark och på lite längre sikt i övriga nordiska länder. En annan förenkling som vi infört är spårbarhet på produkten varubrev i Sverige. Nu får man leveransbesked via sms eller appen så fort varubrevet läggs i brevlådan. Ytterligare ett exempel är samma dag-leveranser, som vi i Sverige lanserat i ett test med butikskedjan Lager 157 genom tjänsten SameDay. Vi planerar att permanenta och utöka tjänsten till fler företag under 2019, säger Annemarie Gardshol.

För att möta förväntningarna görs även satsningar för att utöka kapaciteten.

-För att hantera pakettillväxten satsar PostNord i framtiden på fler paketterminaler, nu senast två olika terminaler för paket och tredjepartslogistik i Helsingborg, nya distributionsfordon samt över 700 fler ombud i främst Danmark och Sverige för ökad tillgänglighet. PostNord för även en dialog med e-handelskunder för att anpassa erbjudanden så att terminaler och bilar kan utnyttjas mer effektivt över dygnet och veckans alla timmar. Det ger utökad kapacitet, minskad miljöpåverkan och fler leveransalternativ, säger Annemarie Gardshol.

Den accelererande digitaliseringen i Sverige förutsätter anpassat serviceerbjudande och mer kostnadseffektiv produktionsmodell. PostNords anpassningar till en fortsatt minskad efterfrågan på brev fortsätter i syfte att minimera negativ påverkan på koncernens finansiella resultat.

-Trots att första kvartalet var ett relativt starkt kvartal totalt sett, ser framtiden fortfarande utmanande ut för vår brevverksamhet och det kommer vara utmanande att enbart med interna aktiviteter kompensera för fallet. Omställningen av en så här stor verksamhet tar tid om den skall göras på ett ansvarsfullt sätt och samtidigt inte äventyra kvalitén. Därför måste vi ha en flexibel och förutsägbar reglering i Danmark och Sverige, säger Annemarie Gardshol.

Den nuvarande postregleringen är inte tillräckligt flexibel och förutsägbar för att möta den framtida utvecklingen. För att vi ska kunna upprätthålla en långsiktig postverksamhet för alla i hela landet, både i Sverige och Danmark, måste regleringen uppdateras. Beslutsfattarna bör klargöra vilken postservice medborgarna skall erbjudas och hur denna skall finansieras. Vi för en bra dialog med både svenska och danska staten om detta.

Det målmedvetna arbetet med att förbättra förtroendet för PostNord fortlöper och har högsta prioritet.

-Vi ser vissa förbättringar i förtroendemätningar, men har fortfarande långt kvar till acceptabel nivå. Den ska vi nå genom att fortsätta att hålla en hög leveranskvalité, vara lyhörda för kundernas behov och leverera innovativa kund- och konsumentorienterade tjänster. Genom initiativet PostNord lyssnar får vi direkt feedback på våra leveranser. Återkopplingen använder vi oss av i vårt dagliga förbättringsarbete, säger Annemarie Gardshol.

Utvecklingen av leveranskvalitet på logistikprodukterna ligger på en god nivå och kvaliteten på brev under kvartalet är fortsatt god både för den svenska och danska verksamheten.

Nyligen utsågs PostNord av konsumenterna till det mest hållbara logistikvarumärket i branschen i Europas största varumärkesundersökning med fokus på hållbarhet. Det är ett kvitto på att koncernen är på rätt väg med vårt hållbarhetsarbete.

Vid frågor kontakta: PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com  

Kontaktperson: Thomas Backteman. Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson försorg, för offentliggörande den 24 april 2019 kl. 12.30 CET. 

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2019-04-24 12:30