Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2020-09-18 09:00

PostNord medverkar i den globala satsningen Green Postal Day

Idag, den 18 september, går Green Postal Day av stapeln där PostNord tillsammans med bland andra Royal Mail, Poste Italiane och Deutsche Post medverkar i syfte att minska postväsendets klimatavtryck. Dagen arrangeras av de internationella organisationerna International Post Corporation (IPC) och PostEurop.

Den 18 september går den andra Green Postal Day av stapeln där PostNord tillsammans med fjorton av världens postverksamheter går samman för att minska koldioxidavtrycket vid brev och paketleveranser. I satsningen deltar PostNord i det internationella programmet Postal Sustainability programme, som innefattar mätning och uppföljning av CO2, men också andra hållbarhetsvariabler, som effektivt användande av resurser.

- Postoperatörer har genom alla tider varit drivande i samhällsutvecklingen. Genom internationellt samarbete och samarbete med kunder, leverantörer och konsumenter kan storskalig förändring uppnås. Hur vi som bolag hanterar klimatomställningen är avgörande för vår framtid, säger Annemarie Gardshol, PostNords VD och Sverigechef.

Under Covid-19 krisen har det runt om i världen blivit tydligt att posterna har en samhällsbärande funktion. Postens tjänster har spelat både en social och praktisk roll i många människors liv under isoleringen. Många postverksamheter har på kort tid fått ställa om arbetet för att anpassa sig efter en annorlunda verklighet. Detta är inget nytt för postväsendet som alltid har fått anpassa sig till ekonomiska och sociala förändringar. Nu är det minst lika viktigt att vi tillsammans bidrar mot den globala uppvärmningen.

PostNords verksamhet är beroende av transporter för att kunna leverera brev och paket vid små och stora avstånd. Bolaget arbetar målmedvetet för att minska den egna, leverantörers och därmed även kundernas miljöbelastning och målen är satta för hela koncernens verksamhet. Sedan 2009 har CO2-utsläppen minskat med 39 procent. Idag består PostNords fordonsflotta till 28 procent av eldrivna fordon och vi fortsätter att ställa om för att öka antalet eldrivna och fossilfria transporter. Biodrivmedel används så långt det är möjligt. I Finland och Danmark drivs alltfler lastbilar på HVO100 och fler planeras att sättas i produktion. Den totala andelen förnybara drivmedel under det första halvåret 2020 för PostNord Sveriges vägtransporter är 31 procent och ser vi till PostNords egna fordon stiger siffran till 40 procent*. I Sverige har även initiativ som förpackningsresan startats för att minska onödig luft i e-handlade paket. I Norge genomförs och utvecklas en pilot för en fossilfri distributionslösning som ska fungera i de fem största städerna.

- Vi har under många år framgångsrikt arbetat för att minska vår egen klimatpåverkan. Med en verksamhet som täcker hela Norden kommer vi vara beroende av långtgående samarbeten med såväl kunder som fordonstillverkare samt en infrastruktur som möjliggör fossilfria transporter oavsett var i Norden dessa skall ske. Nu tar vi ytterligare steg och siktar framåt, med målet om en fossilfri verksamhet 2030 men där 2025 kommer bli en viktig milstolpe för att säkra att vi kommer hela vägen i mål! Säger Annemarie Gardshol.

Mer om Green Postal Day och det internationella åtagandet går att läsa här. De deltagande posterna är An Post, bpost, Correos, CTT Portugal Post; Deutsche Post DHL, Le Groupe La Poste, New Zealand Post, Österreichische Post, POST Luxembourg; Poste Italiane; Posti; PostNL; PostNord; Royal Mail; SwissPost.

*elfordon, flyg och båttransporter ej inräknat.


Senast uppdaterad: 2020-09-18 09:00