Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2021-09-10 15:20

Europeiska kommissionen godkänner internt kapitaltillskott

EU-kommissionen har idag meddelat att den godkänner det interna kapitaltillskottet från PostNord Group AB till Post Danmark på 2,3 miljarder DDK. Tillskottet skedde 2018 och 2019.

– Beskedet om det godkända interna kapitaltillskottet är glädjande och välkommet. Det är positivt att Kommissionen delar vår uppfattning om att det interna tillskottet har beviljats i enlighet med marknadsvillkoren, och därmed inte är att betrakta som statligt stöd. Jag är också glad över den resultatförbättring vi har haft den senaste tiden i koncernen och att vi i dag är finansiellt starka vilket medför att vi kan fortsätta att investera i PostNords utveckling på samtliga marknader, konstaterar koncernens CFO Viktor Davidsson.

Samtidigt har EU-kommissionen meddelat att det kapitaltillskott på 667 miljoner SEK som PostNord AB fick från sina ägare, den svenska och danska staten, år 2018 måste återkrävas.

– Vi avvaktar nu besked från våra ägare rörande nästa steg, säger Viktor Davidsson.

Bilder


Senast uppdaterad: 2021-09-10 15:20