Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2021-02-02 08:00

PostNord: Bokslutskommuniké 2020 – bästa resultatet någonsin

2021-02-02 08:00

Fjärde kvartalet 2020

 • Nettoomsättning 10 978 (10 267) MSEK, + 11,1 % i fast valuta för jämförbara enheter
 • Rörelseresultat (EBIT) 843 (35) MSEK
 • Rörelsemarginal 7,7 % (0,3 %)
 • Periodens resultat 606 (-73) MSEK
 • Resultat per aktie 0,30 (-0,04) SEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 877 (1 205) MSEK

Helåret 2020

 • Nettoomsättning 38 729 (38 278) MSEK, + 3,7 % i fast valuta för jämförbara enheter
 • Rörelseresultat (EBIT) 2 421 (184) MSEK
 • Rörelsemarginal 6,3 % (0,5 %)
 • Periodens resultat 1 711 (-239) MSEK
 • Resultat per aktie 0,85 (-0,12) SEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 151 (2 132) MSEK
   

Kommentar från Annemarie Gardshol, koncernchef

PostNord redovisar i dag både det bästa delårsresultatet och det bästa årsresultatet sedan PostNord bildades 2009. I en tid av global kamp mot pandemin och av ändrade kundbeteenden har PostNord fyllt en viktig roll i samhället. Vår kraftiga resultatförbättring har flera orsaker. Naturligtvis bidrar den stora efterfrågan på paket, men vi har samtidigt haft en mycket hög produktivitet och en god framdrift i våra interna förbättringsprogram.

I takt med att smittspridningen i samhället ökade med allt striktare restriktioner som följd, uppnådde e-handeln nya rekordnivåer. Fler än någonsin tidigare stannade hemma och handlade julklappar digitalt istället för i fysiska butiker.

–  På PostNord har vi jobbat målmedvetet med att minska risken för smitta för såväl medarbetare som kunder som i dessa tider är extra beroende av trygga och säkra leveranser. Vår förmåga att snabbt göra omställningar för att möta samhällets nya beteenden, kombinerat med fortsatt fokus på förbättringsprogrammen har givit resultat. Detta ger oss goda förutsättningar att fortsätta vår resa mot att bli favoritleverantören i Norden, tillsammans med våra kunder, partners och våra duktiga medarbetare.

Under året har PostNord även nått sitt mål att minska koldioxidavtrycket.

Jag är mycket stolt över att vi uppnådde koncernens mål att minska de totala utsläppen med 40 procent i relation till 2009 års nivå. Nu har arbetet påbörjats för att uppnå ambitionen att vara fossilfria år 2030.

Vid frågor kontakta:
Kontaktperson: Magnus Larsson. Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.00 CET den 2 februari 2021.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2021-02-02 08:00