Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2021-04-27 13:00

PostNord: Delårsrapport första kvartalet 2021 – Kraftig resultatförbättring

2021-04-27 13:00

Första kvartalet 2021

  • Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades med nära 180 procent till 878 (314) miljoner kronor – samtliga segment visar resultatförbättring
  • Paketvolymerna ökade totalt med 32 (1) procent främst drivet av tillväxt inom B2C-volymer
  • Brevvolymerna minskade med 12 (12) procent
  • Coronapandemin har under kvartalet bidragit till ökade paketvolymer (B2C), ökad efterfrågan på hemleveranser samt en högre korttidssjukfrånvaro i Sverige

Kommentar från Annemarie Gardshol, koncernchef

PostNord följer upp rekordåret 2020 med en exceptionellt stark start på 2021. Den fortsatta pandemin, hemmajobbandet och restriktionerna i samhället ger ökad e-handel och höga paketvolymer. Parallellt har våra förbättringsprogram fortsatt att leverera. PostNord Sveriges starka start på året står för en stor del av koncernens kraftigt förbättrade resultat, men samtliga segment har levererat resultatförbättringar. Det är också glädjande att se den starka resultat­förbättringen i Danmark. Sammantaget gör det oss till en logistikaktör med mycket positivt momentum; jämförbar omsättning ökade med 12 procent jämfört med första kvartalet i fjol och rörelseresultatet visar en förbättring på nära 180 procent.

Samtliga PostNords marknader har nått vad som verkar vara ett nytt normal­läge med höga paketvolymer och stor efterfrågan på hemleveranser och flexibla leveransalternativ i spåren av att butiker varit stängda eller haft stora begränsningar i antalet besökare. Vi fortsätter att satsa på ny infrastruktur för att både möta e-handelstillväxten och förbättra servicen för våra kunder. Koncernens paketvolymer för business-to-consumer ökade med 47 procent jämfört med första kvartalet i fjol, hemleveranserna ökade med 100 procent och volymerna för business-to-business ökade med 5 procent under årets första kvartal. 

Jag är stolt över hur vi bidrar positivt till människors vardag och över den nytta vi gör. Coronapandemin har ytterligare tydliggjort att PostNord spelar en viktig roll i samhället. Vi har upprätthållit funktioner och tillgänglighet, bidragit till en enklare vardag och gjort det möjligt att bo och jobba varifrån man vill och behöver. För att fortsätta förenkla vardagen för alla som bor och verkar i Norden fortsätter vi vår utrullning av paketboxar som möjliggör att ta emot leveranser dygnet runt. Vi har även lanserat livetracking av hem­leveranser i Sverige och Finland samt portokoder som komplement till frimärken i Sverige. I Danmark distribuerar vi numera paket alla veckans dagar i hela landet samt fortsätter att etablera nya utlämningsställen.

Samtidigt arbetar PostNord vidare för att säkerställa en långsiktigt hållbar brevaffär. Under det första kvartalet har vi påbörjat utrullningen av den nya utdelningsmodellen i Sverige, i syfte att säkerställa en självfinansierad brevverksamhet. I Danmark har vi ett tillfälligt avtal med den danska staten rörande samhällsuppdraget och kompensation för våra extrakostnader förknippade med det. Vi tar också vårt ansvar att säkra en trygg och säker arbetsplats för våra medarbetare som varje dag träffar människor och levererar efterlängtade och viktiga varor till deras hem. Vi arbetar även vidare i enlighet med vår ambitiösa hållbarhetsagenda och målet att vara fossilfria till 2030.

 

Kontaktperson: Malin Nordén. Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2021 kl. 13:00 CET.

PostNords finansiella rapporter på svenska finns på https://www.postnord.com/sv/investor-relations/finansiell-rapportering och på engelska på https://www.postnord.com/investor-relations/financial-reporting.

Bilder

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2021-04-27 13:00