Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2021-06-01 11:00

PostNord storsatsar på paketboxar i Norden

PostNord arbetar ständigt för att underlätta vardagen för alla som bor och arbetar i Norden. En del i detta är att erbjuda bekväma leveransalternativ. Koncernens mål är att ha över 12 500 paketboxar i egen regi i Norden innan 2022 års utgång – och investeringar i ytterligare paketboxar är planerade för 2023.

De e-handlande konsumenterna blir allt fler i Norden och en bekväm, smidig leverans är viktig. Möjligheten att hämta ut det man handlat i en paketbox, som är tillgänglig dygnet runt, alla veckans dagar och placerade i närheten till bostaden, arbetsplatsen eller på platser man ofta passerar, är ett uppskattat komplement till hem- och ombudsleveranserna.

– Vi tror att detta leveransalternativ kommer att fortsätta att öka i popularitet i takt med att fler och fler upptäcker e-handelns fördelar och fler paket skickas. För oss på PostNord är det en självklarhet att försöka leva upp till konsumenternas krav på flexibilitet och bekvämlighet. Därför accelererar vi nu utvecklingen och satsar stort på ett utbyggt nät av egna paketboxar i Norden, säger PostNords koncern-vd Annemarie Gardshol.

Som ett led i PostNords expansiva strategi har koncernen förvärvat SwipBox del av danska boxnätverket Nærboks. Nærboks startades av PostNord och SwipBox 2019 och omfattar 2 550 paketboxar i Danmark. I och med dagens förvärv är PostNord nu ensam ägare.

I kölvattnet av pandemin har boxarna blivit extra populära, eftersom ingen fysisk kontakt behövs vid leveransen. PostNords mål är att ha fler än 12 500 paketboxar i egen regi i Norden innan 2022 års utgång, och investeringar i ytterligare paketboxar är planerade för 2023.

Redan i dag kan e-handelskonsumenten själv välja paketbox som ett leveransalternativ i checkouten i de områden där boxarna finns tillgängliga. I PostNord App får man sedan en avisering när paketet är på plats. Det är också med hjälp av appen som man öppnar boxen efter att ha legitimerat sig med Mobilt BankID. Paketboxarna kan med fördel placeras utomhus och behöver varken elförsörjning eller uppkoppling.

– Vi utvärderar lämpliga placeringar för att säkerställa att paketboxarna hamnar där det är optimalt för mottagarna och väger även in hållbarhetsaspekter och arbetsmiljön för PostNords medarbetare. När boxarna kommit på plats finns det som ett alternativ i e-handlarnas checkout, förklarar Annemarie Gardshol.

Fakta

  • I Sverige har PostNord i dagsläget drygt 330 paketboxar i framför allt storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Under juli kommer antalet utökas till 620 boxar på ca 350 platser i landet. Innan slutet av 2022 är planen att tillhandhålla totalt 4 500 boxar i Sveriges 30 största städer samt i glesbygd.

  • I Danmark har PostNord, till följd av köpet av SwipBox del av det tidigare samägda Nærboks, 2 950 boxar i egen regi. I slutet av 2021 är planen att ha 3100 Nærboks-boxar i Danmark.

  • I Norge har PostNord i dagsläget drygt 310 boxar i Oslo. Ambitionen är att innan slutet av 2022 ha totalt 1 500 paketboxar i bruk med placeringar även i Bergen och Trondheim.

  • I Finland levererar PostNord i dagsläget till delade nätverksboxar, men ett pilotprojekt med 100 egna boxar i Åbo och Tammerfors är planerad senare i år. Den långsiktiga ambitionen är en förbättrad kundupplevelse genom 600 egna boxar under 2022.De ska framför allt placeras i närheten av PostNords terminaler i storstadsområdena kring Helsingfors, Åbo och Tammerfors.

Konsumentinformation om paketboxarna finns på de lokala PostNord-bolagens webbplatser:

Bilder


Senast uppdaterad: 2021-06-01 11:00