Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2022-12-08 08:30

PostNord håller hög takt i klimatomställningen – investerar i förnyelse av fordonsflottan

PostNords har höga klimatambitioner – målet är att bli fossilfria 2030. För att hålla hög takt i klimatomställningen har PostNord tecknat ett lån på 1,2 miljarder svenska kronor med Nordiska investeringsbanken (NIB).

Lånet löper på tio år och ska användas till att förnya PostNords fordonsflotta. Det handlar om inköp av nya fordon som går på el och biodrivmedel, elcyklar samt laddinfrastruktur. Satsningen väntas resultera i en utsläppsminskning på 20 000 ton per år. Det här är första gången som PostNord tar in finansiering specifikt för att finansiera koncernens klimatomställning.  

 

– Det är självklart för PostNord att ta ledningen i logistik- och transportsektorns klimatomställning. Detta är också en resa där vi är beroende av partnerskap. NIB:s lån är viktigt för att vi ska hålla högt tempo i denna viktiga omställning. Det PostNord gör får avsevärd effekt och gynnar många, säger Annemarie Gardshol, vd och koncernchef för PostNord.

 

– Transport- och logistiksektorn står för cirka en fjärdedel av de totala koldioxidutsläppen i världen. Samtidigt är många beslutsfattare upptagna med den pågående energikrisen. PostNords hållbarhetsomställning visar hur man genom att övergå till renare och mer energieffektiv logistik har potential att sätta en ny industristandard, säger André Küüsvek, vd för NIB.

 

NIB är en internationell finansiell institution som ägs av åtta nordiska och baltiska länder. Banken finansierar projekt som stärker produktivitet och gynnar miljön i den nordisk-baltiska regionen. PostNord och koncernens klimatagenda genomgick en rigorös hållbarhets- och konsekvensanalys innan NIB beslöt att finansiera förnyelsen av PostNords fordonsflotta.

 

PostNords agenda för hållbar logistik bygger på åtaganden och mål inom områdena klimat, medarbetare och mångfald. PostNord har ett koncerngemensamt program på plats för att ställa om i linje med Parisavtalet och koncernens klimatmål är godkända av Science Based Targets initiative. PostNord har satt upp två delmål på väg mot fossilfrihet 2030: minska CO2-utsläppen med 40 procent till 2025 och nå nollutsläpp på last mile-transporter senast 2027.

För mer information, kontakta:

Björn Bergman, Head of Group Brand & Communication


Senast uppdaterad: 2022-12-08 08:30