Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2022-10-28 08:30

PostNord: Tredje kvartalet 2022 – utmanande omvärldsläge kräver fortsatt anpassning av verksamheten

Tredje kvartalet 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 9 456 (9 340) miljoner kronor, en minskning med –2 (5) procent i fast valuta för jämförbara enheter
  • Paketvolymerna minskade totalt med –4 (6) procent till följd av lägre business-to-consumer-volymer 
  • Brevvolymerna minskade med –11 (–9) procent 
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 65 (323) miljoner kronor

Kommentar från Annemarie Gardshol, koncernchef

Utmanande omvärldsläge kräver fortsatt anpassning av verksamheten

Koncernens omsättning uppgick till 9 456 (9 340) miljoner kronor i kvartalet, en minskning om –2 (5) procent i fast valuta för jämförbara enheter. Rörelseresultatet uppgick till 65 (323) miljoner kronor medan det justerade rörelseresultatet uppgick till 108 (284) miljoner kronor. Under året har takten på minskningen av paketvolymer i relation till föregående års jämförelsekvartal avtagit. Paketvolymerna minskade i kvartalet med –4 (6) procent och brevvolymerna föll med –11 (–9) procent. Resultatminskningen för koncernen är främst hänförlig till vår danska verksamhet och vår Direct Link-affär. Vårt resultat påverkades dessutom negativt av ökade kostnader som en följd av det utmanande omvärldsläget. 

De anpassningar av verksamheten som PostNord påbörjade i inledningen av 2022 fortsätter och har gradvis intensifierats. Vi agerar kraftfullt här och nu med fortsatta prisjusteringar av våra produkter och tjänster samt drivmedelstillägg på transporter. Dessutom justerar vi vår kapacitet och vårt erbjudande. Vi tydliggör vår reklamportfölj genom större fokus på adresserad direktreklam samt mer digitala och målgruppsanpassade tjänster. Samtidigt avvecklar vi tjänsten oadresserad direktreklam (ODR). 

Parallellt med kostnadsbesparande åtgärder fortsätter vi att långsiktigt investera för att säkra vår konkurrenskraft. Expansionen av vårt paketboxnätverk fortsätter – vid utgången av kvartalet hade vi drygt 8 000 i de nordiska länderna. Dessutom är våra två nya terminaler i Norge respektive Finland nu i drift, vilket är viktigt för att säkra långsiktig tillväxt i dessa länder. Vi har en stark position på den nordiska marknaden och en solid finansiell position som är till vår fördel när marknaden för paketleveranser står inför en konsolidering. I en osäker omvärld är vi dessutom väl positionerade i stabila kundsegment med attraktiva tjänster.

Fortsatt högt tempo i vår gröna omställning

Vår gröna omställning omfattar såväl energieffektivisering som omställning till fossilfria alternativ där såväl grön el som biodrivmedel är viktiga komponenter för att nå målet om fossilfria transporter 2030. I kvartalet har vi fattat beslut om att köpa in 30 eldrivna skåpbilar med tillhörande laddinfrastruktur i Finland och 23 biogasdrivna lastbilar samt två eldrivna lastbilar i Norge. Under hösten kommer vi dessutom att byta ut 100 dieselbilar mot elbilar i Danmark. I Sverige har vi upprättat så kallade gröna korridorer mellan Stockholm, Göteborg och Malmö, vilket gjort att merparten av våra transporter mellan dessa städer redan nu är fossilfria. Totalt är nu 60 procent av energin som förbrukas i vår egen fordonsflotta förnybar.


Mer information

Rapporten, presentationsmaterial och video finns på vår koncernwebbplats.
 
Kontaktperson: Björn Bergman, Head of Group Brand & Communication. 
Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2022 kl. 08:30 CET.
 

Bilder

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2022-10-28 08:30