Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2022-09-16 10:00

Större förändring i PostNords reklamerbjudande

PostNord tydliggör sin reklamportfölj med större fokus på adresserad direktreklam och tjänster som är mer målgruppsanpassade och kan kombineras med digitala lösningar. Den beslutade inriktningen innebär att PostNord lämnar marknaden för bred masskommunikation och avvecklar delar av bolagets reklamportfölj för oadresserad direktreklam (ODR).

Marknaden för ODR-distribution är oerhört prispressad. Omvärldsfaktorer, som till exempel markant högre priser på papper, har påverkat kunder negativt vilket gjort att volymerna minskat. Det innebär en minskad lönsamhet.

- ODR Standard har nästan halverats i volym de senaste fyra åren och sett till detta och kundernas betalvilja, kan vi inte längre fortsätta att erbjuda tjänsten. En mängd kända omvärldsfaktorer har drivit på ökade kostnader och vi konstaterar att tjänsten inte längre är lönsam. Därför tar vi nu ett beslut att avveckla den, säger Mathias Krümmel, vd PostNord Sverige.

När ODR Standard fasas ut, blir adresserad direktreklam (ADR) och analys en dominerande del av reklamerbjudandet. Även den mer lokala varianten, ODR Exklusiv, kommer att finnas kvar i PostNords reklamportfölj.

Avvecklingen av ODR Standard innebär att de fristående ODR-terminalerna inte längre kommer behövas. Detta leder till att medarbetare i distributionen och andra tjänster kopplat till ODR Standard påverkas.

- Hur många medarbetare som kommer påverkas när ODR-terminalerna läggs ned kan i nuläget inte kommuniceras. Eventuella omplaceringar, erbjudande om nya arbetsuppgifter eller naturlig avgång avgör utfallet när det kommer till eventuell övertalighet, säger Martina Smedman, HR-direktör på PostNord.

Sista utdelningsdagar med tjänsten ODR Standard är 3–4 april 2023.
 

Kontakt:

Anders Porelius, Pressansvarig, PostNord

+46 104 361 010

anders.porelius@postnord.com
 

 

Mer information:

  • Den oadresserade reklamen (ODR) skickas utan angiven adress till hushåll som vill ta emot kommersiell reklam.
  • Även Uppslaget avvecklas. Uppslaget är det omslag som håller ihop alla ODR Standard-bladen.
  • PostNords samhällsuppdrag avser endast adresserade tjänster. Oadresserade försändelser faller inte in under begreppet postverksamhet. 
  • PostNord kommer fortsätta med tjänsten ODR Samhällsinformation Exklusiv som är ickekommersiell information och får innehålla kommunala/statliga informationsblad och informationsskrifter från politiska partier, ideella föreningar eller religiösa samfund. Dessa försändelser delas ut till samtliga hushåll inom det område som avsändaren valt.

 

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2022-09-16 10:00