Varumärket

PostNord är moderbolaget i den koncern som bildades vid den historiska sammanslagningen mellan Posten AB och Post Danmark AB.

Moderbolaget fick det tillfälliga namnet Posten Norden 2009. Som en del av processen att integrera de två postföretagen har koncernen arbetat med att skapa ett gemensamt, internationellt gångbart varumärke. Beslutet att byta namn till PostNord togs på årsstämman den 15 april 2011.

Med Norden som hemmamarknad ska vi vara den ledande aktören inom kommunikation och logistik i Norra Europa. När någonting ska skickas till, från och inom Norden ska vi vara det självklara valet. En stark och tydlig aktör behöver ett starkt och tydligt varumärke.

PostNords nya ordmärke är ett grafiskt uttryck för vår strävan att vara en tidlöst modern och nordisk verksamhet. Grunden för formen kommer ur funktionalismens idéer om att formen ska styras av funktionen. Det är en modernistisk tanke där tidstypiska detaljer skalas av för rena, funktionella former.

Senast uppdaterad: 2016-04-07 13:47