Automobilen

New York Times rapporterade sommaren 1904 om en kommission, utsänd av den danska regeringen i Europa för att undersöka bilens användbarhet för kortare posttransporter.

Kommissionen konstaterade att om snabbhet i leveransen var huvudsaken, så kunde den saken bäst uppnås med hjälp av bilar. Man hade också satt upp hårda och specificerade krav för de bilar som eventuellt skulle köpas in och provas i posttrafiken. Tidningen uttryckte förhoppningar att det skulle bli amerikanska bilar. Hur kommissionens resa utföll förtäljer inte historien, men klart är att år 1908 befordrades post i Köpenhamn med bil.

I Stockholm 1903

I Stockholm testades den första bilen för postverket 1903. Den var tillverkad i Eskilstuna, hade sex hästkrafter och gjorde hela 15 kilometer i timmen. Försöket fick ingen egentlig efterföljare. År 1905 började lokala entreprenörer i Sverige med postföring med automobil på försök. Postmästaren rapporterade entusiastisk om de stora tidsvinsterna, men glädjen blev kortvarig. Väder och vind och dåtidens dåliga vägar lade hinder för bilens framfart. Inte blev det enklare när en lag trädde i kraft 1907 som sade att bilar icke fick framföras snabbare än 25 kilometer i timmen vid dagsljus och 10 kilometer i timmen vid mörker – något som gjorde bilen föga snabbare än hästskjutsarna.

I Göteborg 1911

De första bilar som köptes in till svenska Postverkets tjänst fanns i Göteborg 1911, då en lastbil och en skåpbil levererades efter specifikation från Postverket. Det experimenterades med olika typer av bilar; i Köpenhamn fanns 1910 ett antal elbilar i postens tjänst. Även i Stockholm provade man elbilar, men de ansågs för tunga, på grund av batterierna, och hade för kort räckvidd.

Trots den något tröga starten för bilen kom den som vi känner till att ta över mer och mer av trafiken. Det svenska Postverket rapporterade 1921 att bil användes på 96 linjer, och 1925 var siffran uppe i 540.

Dagens postbilar är effektiva och energisnåla och förarna är utbildade i att köra på ett bränslesnålt och säkert sätt.

Senast uppdaterad: 2016-12-15 15:02