Om oss

PostNord erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi är stolta över förtroendet att få säkerställa postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark.

Under 2014 levererade PostNord 5,3 miljarder brev och försändelser, 120 miljoner paket till Nordens 25 miljoner invånare och två miljoner företag.

Med vår expertis och ett unikt distributionsnät utvecklar vi förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik.

PostNord är vårt gemensamma varumärke och i kombination med de välkända postsymbolerna erbjuder vi post- och kommunikationstjänster i Sverige och Danmark.

PostNord arbetar nära sina kunder och koncernens landsorganisationer i Sverige, Danmark, Norge och Finland har helhetsansvaret för försäljning, marknadsföring och produktion. Inom affärsområdena Mail & Communication och Logistics utvecklar vi nordiska tjänster och erbjudanden som svarar mot kundernas högt ställda krav.

Dotterbolaget PostNord Strålfors ansvarar för såväl försäljning som affärsutveckling inom relationsbyggande kommunikationslösningar.

Genom en särskild strategisk enhet för e-commerce säkerställs ett samlat och konkurrenskraftigt erbjudande inom e-handel i alla geografiska marknader.

PostNord AB bildades genom samgåendet mellan PostDanmark A/S och Posten AB 2009. Moderbolaget PostNord AB är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. PostNord ägs till 40 % av den danska staten och till 60 % av den svenska staten. Rösterna fördelas 50/50 mellan ägarna. 

PostNord i siffror 2014

40

SEK mdr. omsättning

351 MSEK

EBIT

38 000

medarbetare

5 800

utlämningsställen i hela Norden

5,3

miljarder brev och andra försändelser

120

miljoner paket

Mail & Communication

Vi levererar post till hemmet och rådgivning till jobbet

Logistics

Oslagbar logistik i hela Norden.

E-commerce

Vi kan allt som rör e-handel. Utmana oss gärna.

Strålfors

Rätt information, till rätt person och till rätt kostnad.