Karriere / Arbejde hos os

Mangfoldiged

Tænker du på mangfoldighed? Det gør vi. Vi mener, at mangfoldighed giver en mere attraktiv og dynamisk arbejdsplads samt bedre beslutninger og resultater for vores forretning.

I dag består PostNords medarbejdere af omkring en tredjedel kvinder og to tredjedele mænd. I 2010 blev det besluttet at øge andelen af kvinder i lederstillinger. Målet er, at mindst 40% af koncernens chefer og ledere skal være kvinder i 2020.

En række initiativer og aktiviteter bidrager til, at vi når målet. Alle chef-, leder- og projektlederstillinger opslås f.eks. både internt og eksternt. Den indsats, som giver det bedste resultat, er, at der ved al rekruttering både er kvinder og mænd blandt slutkandidaterne.

Programmet Panorama i PostNord Sverige er et af de målrettede initiativer til at øge andelen af kvinder i lederstillinger. Formålet er at udvikle og motivere kvinder til på sigt at påtage sig endnu større lederroller. PostNords forskellige talent- og udviklingsprogrammer – f.eks. Top Talent, PostNord Professionals og et nyt nordisk mentorprogram – har også mangfoldighed som en grundlæggende parameter.

Ligestilling 2020

Mål: Mindst 40% af koncernens chefer og ledere skal være kvinder.

Resultater: Ved udgangen af 2018 var 32% af PostNords chefer og ledere kvinder.

Kommentar: Andelen af kvinder er over 30% på alle lederniveauer. Det er et resultat, vi er tilfredse med, i lyset af at branchen stadig domineres af mænd. Vi er bevidste om, at en ligelig kønsfordeling ikke automatisk resulterer i ligestilling. Derfor arbejder PostNord aktivt med inklusion. Der er taget flere initiativer med det formål at skabe en åben atmosfære, hvor der tages hensyn til de enkelte medarbejderes perspektiv.

Find ud mere

 • Vores ansvar som arbejdsgiver

  Evnen hos PostNords chefer til at lede under forandring, kombineret med medarbejdernes engagement, er et afgørende succeskriterium, både i den igangværende omstilling og på længere sigt.

  Mere om vores ansvar som arbejdsgiver
 • Hands leaving mail in mailbin

  Code of Conduct

  Vores Code of Conduct stiller obligatoriske krav med hensyn til, hvordan vi som koncern skal optræde på de områder­, som efter vores opfattelse er vigtigst for en bæredygtig virksomhed.

  Mere om Code of Conduct
 • Three PostNord employees looking at a computer.

  Hverdagen hos os

  Mød vores medarbejdere og se pakkens vej fra afsender til modtager. Gennem terminaler, biler og hænder.

  Mød vores medarbejdere