Spring navigation over og søg
Öppna i Microsoft Edge
People by PostNord

Hvorfor har virksomheder brug for en strategi?

Ordet strategi betyder ”kunsten at føre krig”, men handler det virkelig om planlægning af krig? Vi bad Robert Gorosch forklare PostNords strategi.

De fleste virksomheder har en strategi. Flotte ord der stiler højt. Du har måske hørt om PostNords vision ”Den foretrukne leverandør i Norden”, varemærkepositionen ”PostNord er engageret i min bekvemmelighed” eller de strategiske prioriteringer ”Vinde på pakkemarkedet” og ”Sikre en bæredygtig brevforretning”.

Men ved du, hvad de betyder? Og hvordan du bruger dem i det daglige arbejde? For det er jo faktisk meningen med dem.

En, der burde kunne forklare det her, er Robert Gorosch, Group Strategy Director i PostNord. Han arbejder bl.a. med at overvåge forbrugertrends og analysere post- og pakkemarkedet, så PostNord satser rigtigt.

– Strategi er kort fortalt evnen til at formulere et par klare mål og finde ud af, hvad man skal gøre for at nå dem.

Nå, sådan! Jamen det lyder da ikke så kompliceret?

– Nej, men det svære er måske ikke at sætte mål, men logisk at kunne forklare, hvorfor de er vigtige, og hvilke aktiviteter der skal til for at nå dem.

Tag f.eks. PostNords vision ” Den foretrukne leverandør i Norden”, hvordan bliver man det?

– Det er jo ikke nok at sige, at man vil være det. Det kræver et stort arbejde at føre visionen ud i livet. Betyder visionen, at vi skal have den største markedsandel i Norden, eller at vi skal være den mest populære leverandør? spørger Robert Gorosch og fortsætter sit ræsonnement:

– Da vi vil være den foretrukne leverandør, skal vi finde ud af, hvad forbrugerne synes er vigtigst og afgørende for deres valg. Det kan være alt lige fra hurtig levering og venlige chauffører til stor valgfrihed. Derefter gælder det om at udvikle tjenester, som forbrugerne elsker. Og sådan fortsætter det – mål, analyser, aktiviteter, opfølgning.

Hvordan sikrer man, at strategien ikke bare bliver store ord, men også når ud i alle dele af organisationen?

– Det er en kæmpe udfordring og et område med udviklingspotentiale. Vi skal blive bedre til at formidle det her på en enkel måde.

– Dybest set fungerer det sådan, at koncernstrategien sætter rammerne for landestrategierne. Det er derefter hvert enkelt lands opgave at formidle sin egen strategi og målene på en forståelig måde ved hjælp af artikler og andet informationsmateriale. Men det absolut vigtigste værktøj er vores ledere. De skal spise, sove og leve vores strategi, for at vi kan få succes med den.

Hvor vigtigt er det, at en chauffør eller en omdeler kender PostNords strategi?

– Supervigtigt! Tag f.eks. den strategiske prioritering ”Vinde på pakkemarkedet”. Inden for rammerne af den findes der forskellige aktiviteter, f.eks. at vi skal være effektive, reducere omkostningerne og arbejde smart. Hvis disse oplysninger ikke når ud til dem, der faktisk leverer pakkerne, vil det tage væsentlig længere tid for os at nå målene. Det skal blive en del af kulturen i PostNord. Derfor er det så vigtigt, at vores ledere taler om det på arbejdspladserne.

Hvordan kan man som medarbejder selv bidrage til strategien?

– Alle, der arbejder ude i felten, ser meget. Det kan være en rute, der bør omlægges, eller arbejdsopgaver, der kan løses smartere. Det er meget vigtigt at have modet til at sige til, tage ansvar og foreslå forbedringer.

Hvem skal man kontakte, hvis man har spørgsmål eller overvejelser om strategien?

– Du kan selvfølgelig tale med din leder, men du kan også sende en mail til mig eller en i ledelsen. Det skal man ikke være bange for. Jeg oplever sommetider, at der stadig er en kultur, hvor vi ikke taler om vores problemer med hinanden, men det skal vi jo kunne gøre for at løse dem.

2021_2_robert_gorosch.jpg

Bildtext: Robert Gorosch er Group Strategy Director i PostNord.

Vores værdier

​​​Vores værdier vejleder os i vores måde at arbejde med kunder, forbrugere og hinanden på, og de gør os ansvarlige, så vi gør vores bedste.