Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Vraag een offerte aan Vraag een offerte aan
Duurzaamheid

Wij laten zien dat we bij klimaatbescherming het voortouw nemen

De wereldwijde klimaatcrisis is de grootste uitdaging voor de mensheid. En omdat het door ons mensen wordt veroorzaakt, zijn we ook in staat om het weer op te lossen. PostNord erkent de omvang van de uitdaging en wij zetten ons in om het voortouw te nemen bij het effenen van de weg voor de klimaattransitie van de transport- en logistieke sector.

Climate.png

De koolstofuitstoot van de transportsector is goed voor 16 procent van de wereldwijde uitstoot. 12 procent komt van het wegvervoer, waarbij het personenvervoer 60 procent inneemt en het goederenvervoer 40 procent (bron ).

Green by PostNord

PostNord zet zich in om aan te tonen dat het mogelijk is om tegen 2030 al een volledig fossielvrij transport en bedrijfsvoering te realiseren. Onze transitieroute, die we 'Green by PostNord' (Groen door PostNord) hebben genoemd, zal in lijn zijn met het Akkoord van Parijs en we hebben ons plan met specifieke doelstellingen ter goedkeuring naar het Science Based Targets initiative gezonden.

Op de weg naar fossielvrije activiteiten en transport in 2030 hebben we ook een tussentijdse doelstelling vastgesteld om onze totale koolstofvoetafdruk in 2025 met 40 procent te verminderen in vergelijking met 2020.

Een ander belangrijk doel is om uiterlijk in 2027 emissievrije transporten voor de 'laatste kilometer' te realiseren. Hier is het waar de elektrificatie van ons wagenpark essentieel wordt.

Deze nieuwe doelstellingen zijn gebaseerd op een geschiedenis van gehaalde prestaties. Ons eerdere doel om onze uitstoot in 2020 met 40 procent te verminderen ten opzichte van 2009 werd op tijd bereikt en nu leggen we de lat hoger, niet alleen voor PostNord, maar ook voor onze collega's in de sector.

Vooruitgang vereist partnerschappen met klanten en andere marktdeelnemers, zowel binnen als buiten de transportsector. Een voorwaarde is hoe snel de energiesector kan overstappen op duurzame energieproductie. Andere succesfactoren zijn het ontwikkelingstempo van elektrische voertuigen, het groeitempo van de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen en dat van de productiecapaciteit van biobrandstoffen. Daarom is PostNord als eerste logistieke dienstverlener toegetreden tot de Pathways Coalition, een partnerschap van verschillende toonaangevende bedrijven in de transportwaardeketen die zich inzetten voor het versnellen van de inspanningen om het zware transport vrij van fossiele brandstoffen te maken. Lees het persbericht voor meer informatie.

Het verminderen van de klimaatimpact is niet alleen een positieve bijdrage aan de maatschappij – het is ook een concurrentievoordeel voor PostNord en onze klanten.

We bepalen onze klimaatdoelstellingen op basis van de wetenschap

PostNord werkt al jaren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Onze meest recente doelstellingen waren voor de jaren 2010–2020 en 2006–2010.

Hoewel die doelen destijds gebaseerd waren op de wetenschap, was er een duidelijke noodzaak om nieuwe en hogere doelen te stellen voor het komende decennium. En net als bij de vorige doelen wilden we dat deze werden goedgekeurd door het Science Based Targets-initiative.

Het Science Based Targets-initiative (SBTi) is een samenwerking tussen het Global Compact van de Verenigde Naties, CDP, het World Resources Institute en het World Wide Fund for Nature. De SBTi definieert en stimuleert bewezen praktijken in wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen en beoordeelt op onafhankelijke wijze de doelen van bedrijven.
Onze nieuwe doelstellingen moeten tegen 2030 bereikt worden. Aangezien het Science Based Targets-initiative is geëvolueerd met wat de wetenschappelijke gemeenschap ons vertelt, blijft ons niet anders over dan het doel van 1,5 graad na te streven, zoals vermeld in het Akkoord van Parijs. Het klimaattransitieplan en de doelstellingen van PostNord werden geëvalueerd en goedgekeurd door het Science Based Targets-initiative. Door ons te richten op emissiereducties in gebieden waar we zowel de grootste impact hebben als de grootste kans om invloed uit te oefenen, d.w.z. eigen en ingekocht wegvervoer, zorgen we ervoor dat de emissiereducties van PostNord in lijn zijn met de voorschriften in het Akkoord van Parijs.

PostNord Group verbindt zich ertoe om de absolute scope 1- en 2-emissies tegen 2030 met 80 procent te verminderen ten opzichte van het basisjaar 2020. PostNord Group verbindt zich er ook toe om de scope 3-uitstoot met 50 procent per pakket binnen datzelfde tijdsbestek te verminderen. De streefgrens omvat biogene emissies en verwijderingen uit bio-energiegrondstoffen.

Om deze doelen te bereiken en bij te dragen aan de klimaattransitie moet niet alleen PostNord, maar de hele transportsector een enorme transformatie ondergaan. Met ons initiatief Green by PostNord wil PostNord hierin het voortouw nemen en laten zien dat het mogelijk is om tegen 2030 over te stappen op fossielvrij vervoer. Deze ambitie heeft betrekking op de meer dan 13.000 voertuigen die wij en onze partners op de Scandinavische wegen hebben, en tegen 2027 moeten alle transporten in de 'laatste kilometers' (vlakbij de bestemming) van PostNord in de hele Scandinavische regio emissievrij zijn.

PostNord zet zich in voor een grootscheepse elektrificatie van het wagenpark. Alle landen voeren geleidelijk elektrische voertuigen in, afhankelijk van de lokale productiebehoeften. De technologie ontwikkelt zich snel en PostNord heeft goede relaties en nauwe contacten met voertuigleveranciers. Biobrandstoffen zijn een belangrijk onderdeel van de transitie naar een fossielvrij PostNord tegen 2030. We streven ernaar om het aandeel hernieuwbare brandstoffen voor voertuigen die voorheen op diesel liepen, voortdurend te verhogen. We vermijden palmolie en restproducten daarvan. De meest gebruikte brandstof is HVO100, die in bestaande dieselvoertuigen kan worden gebruikt. Andere hernieuwbare brandstoffen, waarvan biogas de belangrijkste optie is, vereisen aangepaste of speciale voertuigen.

Gedurende 2022 rapporteren we onze klimaatgegevens in hetzelfde formaat als in het verleden. In het Jaar- en Duurzaamheidsverslag 2022 lichten we enkele van de belangrijkste factoren toe die de reikwijdte hebben uitgebreid van wat als uitstoot wordt beschouwd. Een voorbeeld is het wegvervoer, dat meer dan 90 procent van de totale uitstoot uitmaakt. Tot nu toe hebben we alleen melding gemaakt van emissies in de gebruiksfase, ook wel Tank-tot-Wiel genoemd. Vanaf 2022 zal de uitstoot van het wagenpark alle broeikasgassen omvatten en worden gerapporteerd met Bron-tot-Wiel-cijfers om een nauwkeurigere indicatie te geven van onze totale koolstof-voetafdruk.

Elektrische voertuigen

PostNord heeft een van Europa's grootste verzamelingen van elektrische voertuigen met ongeveer 5.000 elektrische fietsen, motorfietsen en clubwagens.

Meer over elektrische voertuigen

Hoe we onze invloed op het milieu verminderen

PostNord vult voertuigen zo goed mogelijk en optimaliseert routes. We streven er voortdurend naar om voertuigen tot de maximale capaciteit te vullen en we rijden de meest intelligente routes om de kosten te verlagen en de milieuinvloed van elke verzending te verminderen.

Meer over onze methode om de invloed op het milieu verminderen

Milieuvriendelijke producten en diensten

Als onderdeel van onze milieuactiviteiten en om aan de vraag te voldoen, bieden we onze klanten een reeks milieuvriendelijke diensten aan.

Meer over onze milieuvriendelijke diensten