Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Poproś o ofertę cenową Poproś o ofertę cenową
Zrównoważony rozwój

Dbamy o naszych pracowników

Posiadając około 8000 punktów dystrybucji, ponad 30 000 pracowników i będąc ważnym nabywcę usług transportowych, sprzętu i innych usług, PostNord odgrywa ważną rolę w ramach kluczowych funkcji społecznych w regionie Skandynawii.

Care.png

PostNord pracuje nad zapewnieniem bezpiecznych miejsc pracy i uczciwych warunków zatrudnienia, niezależnie od tego, czy dotyczy to naszych własnych pracowników, czy podwykonawców. Lepsze środowisko pracy stanowi ważną część programu zrównoważonego rozwoju, a jego celem jest zapewnienie, żeby każdy pracownik — stały lub tymczasowy — czuł się bezpiecznie w pracy.

Dlatego nasze zobowiązanie do dbania o pracowników obejmuje dwa obszary:

  1. Bezpieczne miejsca pracy dla wszystkich osób w terminalach i biurach PostNord
  2. Uczciwe warunki zatrudnienia dla kierowców ciężarówek naszych zewnętrznych dostawców usług transportowych i pracowników naszych dostawców zatrudnianych przez centralę

Bezpieczne miejsca pracy

Zapewnienie zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy wymaga stałego i systematycznego podejścia, gdzie ciągłe doskonalenie stanowi najważniejszą zasadę. Do najczęstszych zagrożeń związanych z pracą w tej branży należą: noszenie ciężkich ładunków, mało ergonomiczne pozycje ciała podczas pracy oraz wypadki podczas załadunku i rozładunku. Wzrost wolumenu sprzedaży w e-handlu skutkuje również nowymi wyzwaniami, takimi jak znacznie większy zakres noszenia ciężkich paczek w dostawach do klientów indywidualnych.

W ramach wizji dotyczącej naszych działań w obszarze BHP chcemy stworzyć kulturę i promować zachowania, które przyczyniają się do ograniczenia do minimum liczby obrażeń powodowanych w miejscu pracy i zapobiegania wypadkom śmiertelnym w pracy.

Uczciwe warunki zatrudnienia

PostNord zobowiązuje się do poprawy warunków zatrudnienia dla 740 000 kierowców ciężarówek w Europie. Wraz z producentami i nabywcami usług transportowych w naszym łańcuchu wartości, takimi jak Volvo, Scania, H&M i IKEA, dołączyliśmy do inicjatywy Responsible Trucking Platform.

Dostosowujemy naszą działalność do społecznych wytycznych platformy Responsible Trucking Platform, które obejmują zapewnienie kierowcom zewnętrznym dostępu do toalet, wody pitnej i ochrony przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi podczas załadunku i rozładunku najpóźniej w 2025 roku.

Odpowiedzialne zaopatrzenie

Co roku PostNord kupuje towary i usługi za ok. 20 mld SEK od tysięcy dostawców. Narzucając dostawcom określone wymagania dotyczące przestrzegania praw człowieka, praw pracowniczych i odpowiedzialności za środowisko, jesteśmy w stanie poprawiać wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju w naszym łańcuchu wartości.

Głównym narzędziem poprawy wyników naszych dostawców jest „Kodeks postępowania dostawców” PostNord. Kodeks postępowania dostawców PostNord | PostNord