Ansvarsfulla inköp

Varje år köper PostNord varor och tjänster för miljardbelopp från ett stort antal leverantörer. Merparten av inköpen avser transporter och tjänster.

Vi ställer krav på miljö- och arbetsförhållanden genom hela värdekedjan. Våra leverantörer förbinder sig att följa PostNords kod för leverantörer, som ställer krav inom områdena mänskliga rättigheter, arbets- och anställningsförhållanden, miljö och anti-korruption. Så långt det står inom leverantörens kontroll ska även eventuella underleverantörer uppfylla kraven.

Här kan du läsa mer om inköp i PostNord.

PostNords uppförandekod för leverantörer (SCoC) på olika språk

PostNords uppförandekod för leverantörer av landtransporter

Senast uppdaterad: 2020-03-16 11:31