Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Investor Relations

Finansiella mål

Målen är långsiktiga och ska utvärderas över en period på 3-5 år. De finansiella målen fastställdes på årsstämman 2014.

Område

Nyckeltal

Utfall 2020

Mål

Lönsamhet Avkastning på operativt kapital 19,2% 10.5%
Kapitalstruktur Nettoskuldsättningsgrad -20% 10 - 50 %
Utdelningspolicy Utdelning

2021: Ingen utdelning (förslag)

2020: Ingen utdelning

2019: Ingen utdelning

2018: Ingen utdelning

40-60% av årets resultat.

Investor Relations

Angående PostNords finansiella rapportering eller andra Investor Relations-frågor, vänligen skicka e-post.