Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2018-04-20 13:00

Nominering av styrelse i PostNord AB (publ)

Till PostNord AB:s årsstämma som äger rum den 26 april har ägarna beslutat föreslå omval av Måns Carlson, Christian Ellegaard, Peder Lundquist, Jens Moberg och Anitra Steen till PostNord AB:s styrelse. Vidare föreslås nyval av Sonat Burman Olsson, Ulrica Messing och Charlotte Strand.

Mats Abrahamsson, Gunnel Duveblad och Jesper Lok har avböjt omval.

Sonat Burman Olsson är född 1958. Hon är civilekonom och har en Executive MBA från Uppsala universitet samt har utbildningar i Strategic Retail Management från Oxford University och Harvard Business School. Hon är styrelseledamot i iZettle AB, Lindab International AB och är nominerad som styrelseledamot i Lantmännen. Hon var tidigare bland annat koncernchef och VD för COOP Sverige, vice VD och CFO för ICA Gruppen samt Vice President, Global Marketing Strategies & Initiatives Electrolux Group. Hon har också bland annat varit styrelseordförande i Svensk Dagligvaruhandel samt styrelseledamot i Svensk Handel och Tredje AP-fonden.

Ulrica Messing är född 1968. Hon arbetar som konsult inom Prime Weber Shandwick och var tidigare riksdagsledamot och statsråd i Näringsdepartementet (Infrastrukturminister), i Kulturdepartementet (med ansvar för integrations- och ungdomsfrågor) och i Arbetsmarknadsdepartementet (Arbetsrätts- och jämställdhetsminister). Hon är styrelseordförande i Astrid Lindgrens Värld, Göteborgs Hamn samt ALMI Invest Småland & Öarna AB och styrelseledamot i bland annat Länsförsäkringar Fondförvaltning och Wallenstam.

Charlotte Strand är född 1961. Hon har en MSc i ekonomi från Aarhus Universitet och ett antal managementutbildningar från bland annat IMD och INSEAD. Hon är styrelseledamot i Per Aarsleff A/S och Flügger A/S och var under perioden 2006-2017, efter ett antal olika befattningar inom DONG Energy, CFO för verksamhetsområdena Oil&Gas och WindPower på DONG Energy (nu Ørsted).

Vidare föreslås att Jens Moberg ska omväljas till styrelsens ordförande.

För ytterligare information: https://www.postnord.com/sv/om-oss/bolagsstyrning/arsstamma/

Vid frågor kontakta: PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com

Kontaktperson: Thomas Backteman. Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson försorg, för offentliggörande den 20 april 2018 kl. 13.00 CET.

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2018-04-20 13:00