Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2024-03-08 12:00

PostNord publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2023

PostNords års- och hållbarhetsredovisning finns nu tillgänglig på svenska och engelska.

PostNords finansiella rapporter på svenska finns på https://www.postnord.com/sv/investor-relations/finansiell-rapportering och på engelska på https://www.postnord.com/investor-relations/financial-reporting/.
 

Kontaktperson: Björn Bergman. Denna information är sådan information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2024 kl. 12:00 CET.

 

Nedladdningar


Senast uppdaterad: 2024-03-08 12:00