Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
People by PostNord

”Ut med det bara”

Jobbet är utmanande - både fysiskt och mentalt. Ändå stormtrivs medarbetarna. Vad är hemligheten?

Lagret är tufft. är ett tungt jobb i en riskfylld miljö. Du är instängd i en plåtlåda utan fönster hela dagen.” Orden är Cedric Chebibs. Han är produktionsledare inom PostNord TPL, närmare bestämt på Hästhagen i Helsingborg, och han vet vad han pratar om. Innan han blev chef jobbade han själv som truckförare på det 13 500 kvadratmeter stora lagret. Men trots den krassa beskrivningen har arbetsplatsen ett högt resultat i PostNords medarbetarundersökning FOCUS. 

Tillsammans har medarbetarna på lagret hittat ett sätt att arbeta som gör att de trivs på sitt tuffa jobb. De har blivit en sammansvetsad grupp som jobbar för varandra. 

– Alla vet de dagliga målen och hjälps åt för att uppnå dem, säger gruppledaren Karl-Johan Adenskog, vars mål är att få gruppen att fungera på bästa möjliga sätt. 

En väg dit är dagliga morgonmöten. Alla på lagret deltar och ordet är fritt. 

– Alla får säga sitt och jag förespråkar att det ska vara rättvist och att vi är ärliga. Ibland kan något vara jobbigt att säga, men ut med det bara! Förr eller senare kommer det fram ändå, säger Cedric. 

Att det är en förhållandevis liten arbetsplats bidrar till att medarbetarna vågar göra sina röster hörda. 

– Många har jobbat här länge och vi känner varandra väl. Vi litar på varandra och vi litar på våra chefer. Då vågar man prata om förbättringar som kan göras och förändringar som behövs, säger truckföraren Niklas Edghill. 

När ett förslag dyker upp är Cedric inte sen med att prova det. 

– Det är ju den bästa idén som vinner. Vi kör på och testar. Det ger också motivation, att ”oj, det här var min idé och nu jobbar vi så”, säger han. 

Niklas håller med. 

– Det motiverar också till att hitta fler lösningar, andra saker som kan förbättras, säger han. 

Till synes enkla saker kan göra underverk för trivseln. Som att en medarbetare får nya skor eller en ny tröja direkt när han eller hon ber om det. Det handlar också om att få feedback, både när man gjort något bra och när man gjort något dåligt. Att känna sig involverad och motiverad. 

– Ända sedan jag började på PostNord har jag känt mig uppskattad, jag har känt att jag har gjort ett bra jobb. Jag har varit på andra arbetsplatser där det inte har varit så och det ger en väldigt dålig känsla. Man jobbar hårt men får inte det beröm som man känner att man förtjänar. Här jag alltid fått det. Att känna sig uppskattad gör att man trivs väldigt bra, säger Niklas. 

De lägger också extra mycket tid på att lära upp nyanställda – allt för att de ska känna sig välkomna och få alla verktyg som behövs för att klara av ett utmanande jobb. 

För att medarbetarna ska trivas ännu ­bättre arbetar de just nu med att bredda kompetenserna. Chansen att klättra inom företaget är också en morot. 

– Jag började själv som plockare. Att man får chansen att avancera och prova på att ta mer ansvar gör att alla hjälps åt. Det bygger en väldigt trevlig arbetsmiljö, säger Karl-Johan. 

Sedan är det ju också så att man helt enkelt gillar varandra på TPL-lagret. 

– Vi kan vara sociala, prata och skämta eftersom vi jobbar så nära varandra. Det gör att arbetet blir roligare och mer njutbart i en annars ganska tuff miljö, det är stärkande, säger Niklas.  

Fakta: Om FOCUS 

Den psykiska och sociala arbetsmiljön mäts varje år som en del av medarbetarundersökningen PostNord FOCUS. Den tar tempen på arbetsglädje och lojalitet. I undersökningen får medarbetare svara på frågor om allt från arbetsvillkor och ergonomi till samarbete, beteenden och hur de uppfattar sin närmaste chef.  

– Det är så klart skillnad på hur man upplever sin arbetsplats och vad som påverkar arbetsglädje och trivsel mest. Men en av de faktorer som spelar stor roll genomgående är ett gott ledarskap. Detta är i sin tur beroende av att det finns arbetsprocesser på plats och en bra och respektfull dialog. Alla behöver aktivt bidra till att skapa en bra arbetsmiljö, säger Mads Boelt, nordisk HR-specialist på PostNord. 

Bildtext: Från vänster längst bak: Fredrik Nilsson, Motaz Alharidi, Raz Jabarkhil, Remzi Mehmeti, Fadi Mohammed, Niklas Edghill, Edvin Turkic, Nikola Cica.  

Vänster längst fram: Jonathan Jirefalk, Anders Kardell, Philip Håkansson, Emile Zaidan, Christopher Wintersvahn, Fo Luong, Måns Pihl, Zeljko Gojkovic, Karl-Johan Adenskog, Peter Sundman, Ehsan Sawwari och Cedric Chebib. Frånvarande: Ibrahim El Jishi, Roman Nistor, Patrik Vikegard, Shah Masood Barna, Jesper Hjel och Dennis Larsen.