Spring navigation over og søg
Öppna i Microsoft Edge
Regnskabsaflæggelse

Delårsrapport januar-juni 2021

Resultat

  • Driftsresultatet (EBIT) udgjorde SEK 518 mio. (517 mio.) – omsætningsvæksten og forbedringsprogrammerne har givet et stabilt kvartalsresultat
  • Det justerede driftsresultat blev forbedretmed 28% fra SEK 404 mio. til SEK 518 mio.
  • Pakkemængderne steg samlet med 21 (14)% drevet af fortsat vækst inden for business-to-consumer og opsving inden for business-to-business
  • Brevmængderne faldt med-4(-19)%.Stærkt kvartal på grund af øget behov for samfundsmæssig information og markedskommunikation, og fordi Coronapandemien påvirkede sidste år negativt

Generelle kommentarer

  • Den støt voksende e-handel giver fortsat stor volumenvækst i logistikforretningen.
  • Forbedringsprogrammerne forløber planmæssigt,og det har sammen med omsætningsvæksten været baggrunden for det stabile resultat i kvartalet og det kraftigt forbedrede resultat i årets første seks måneder.
  • Der arbejdes meget intensivt inden for rammerne af PostNords ambitiøse bæredygtighedsdagsorden.

Dokument