Spring navigation over og søg
Öppna i Microsoft Edge
Regnskabsaflæggelse

Regnskabsmeddelelse 2021

Et historisk stærkt år med en udfordrende afslutning

Oversigt

  • Store e-handels mængder lagde grunden til et historisk stærkt resultat for hele året.
  • Kvartalets resultat faldt på grund af lavere  brevmængder, af tagende vækst i pakkeforretningen og et højt omkostningsniveau.
  • Inden for rammerne af PostNords ambitiøse bæredygtighedsarbejde arbejdes der med øget intensivitet som følge af en opdateret dagsorden for bæredygtig logistik.

4. kvartal 2021

  • Nettoomsætningen udgjorde SEK10.843mio. (10.978 mio.), et fald på -1% i fast valuta for sammenlignelige enheder
  • Pakkemængderne steg samlet med 1(27)%drevet af vækst inden for business-to-business
  • Brevmængderne faldt med -10 (-11)% på grund af den igangværende digitalisering
  • Driftsresultatet (EBIT) udgjorde SEK 762 mio. (843 mio.)

Dokument

Video

Video