Spring navigation over og søg
Öppna i Microsoft Edge
Regnskabsaflæggelse

Regnskabsmeddelelse 2022

4. kvartal 2022

  • Nettoomsætningen udgjorde 10.947 mio. (10.843 mio.) SEK, et fald på -2 (-1)% i fast valuta for sammenlignelige enheder
  • Pakkemængderne faldt samlet med -4 (-2)%
  • Brevmængderne faldt med -13 (-11)%
  • Driftsresultatet (EBIT) udgjorde -20 mio. (762 mio.) SEK
  • Det justerede driftsresultat (justeret EBIT) udgjorde 247 mio. (653 mio.) SEK
  • Bestyrelsen indstiller, at der ikke udloddes udbytte for regnskabsåret 2022

Dokument

Video