Spring navigation over og søg
Öppna i Microsoft Edge
Regnskabsaflæggelse

Regnskabsmeddelelse 2023

 Forbedret resultat trods faldende omsætning  

4. kvartal 2023

  • Nettoomsætningen udgjorde 10.441 mio. (10.947 mio.) SEK, et fald på -5 (-2)% i fast valuta for sammenlignelige enheder
  • Pakkemængderne faldt samlet med -4 (-5)%
  • Brevmængderne faldt med -12 (-13)%
  • Driftsresultatet (EBIT) udgjorde 124 mio. (-20 mio.) SEK
  • Det justerede driftsresultat (justeret EBIT) udgjorde 328 mio. (247 mio.) SEK
  • Bestyrelsen indstiller, at der ikke udloddes udbytte for regnskabsåret 2023
  • Års- og bæredygtighedsrapporten 2023 vil blive offentliggjort 8. marts

Dokument

 

Video