GDPR i PostNord

General Data Protection Regulation* (GDPR) er den EU-forordning, der trådte i kraft som lov i maj 2018. GDPR erstatter national lovgivning på området.

Som eksempler på større ændringer i den nye lov kan nævnes øgede krav til dokumentation, processer og informationssikkerhed samt indførelse af en databeskyttelsesrådgiver (DPO, Data Protection Officer).Forud for ikrafttrædelsen af den nye lov har PostNord sikret sig, at tekniske og organisatoriske foranstaltninger opfylder forordningens krav.

PostNord behandler de personoplysninger, vi får fra vores kunder, for at kunne gennemføre forskellige typer leveringer af f.eks. pakker og breve. Det omfatter i de fleste tilfælde oplysninger om afsender og modtager (f.eks. navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse). Disse personoplysninger behandles både fysisk i vores centre, i vores distribution, i vores posthuse/udleveringssteder og i vores IT-systemer.

Personoplysninger opbevares kun så længe, de er nødvendige for at kunne gennemføre aftalen med PostNords kunder, eller så længe PostNord har en lovmæssig forpligtelse til at opbevare oplysningerne. Normalt omfatter denne opbevaringstid reklamationstiden for den pågældende tjeneste.

Som følge af indførelsen af GDPR har PostNord revideret generelle og særlige betingelser for tjenester, så de er i overensstemmelse med GDPR.

Hvis du har brug for at vide, hvilke personoplysninger PostNord har håndteret i forbindelse med en konkret modtager af pakker og paller, kan du spore det via PostNords sporingstjeneste. Hvis du ønsker at læse mere om, hvordan PostNord behandler dine personoplysninger, kan du læse mere i vores Integritetspolitik. Hvis du som privatperson har yderligere spørgsmål om GDPR i PostNord, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende e-mailadresse: dataprotectionofficer@postnord.com. Hvis du er erhvervskunde, bedes du kontakte PostNords kundeservice eller den ansvarlige sælger.

 

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.

Sidst opdateret: 01-06-2018 09:46