Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Finansiell rapportering>

Ersättningsrapporter

Varje år ska årsstämman godkänna riktlinjer avseende ersättningar till ledande befattningshavare inom PostNord-koncernen samt lägga fram och godkänna den årliga ersättningsrapporten.