Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge

Initiativ kring mångfald och inkludering

Läs hur vi arbetar med mångfald

Våra kunder och mottagare är inte en homogen grupp, så för att förstå vad som gör deras vardag enklare behöver vi ha en bredd i vår egen kompetensbas.

Hållbarhetsfrågan är som känt en central fråga för PostNord – och en del i det arbetet innefattar en hållbar arbetsmiljö, där mångfaldsfrågan står i fokus. Genom att arbeta med mångfald och inkludering får vi alla perspektiv vi kan tänka oss behöva för att kunna tillgodose kunders olika behov, utveckla nya affärsmöjligheter och skapa lönsamhet.

Det pågår olika initiativ i olika bolag i koncernen kring mångfald. Ett är Jobbsprånget. Programmets syfte är att underlätta nyanlända akademikers introduktion till den svenska arbetsmarknaden och att ge dem en chans att visa sin potential. 

PostNord-koncernens mål är att vara ett ansvarsfullt företag som agerar föredömligt – därför ser vi samarbetet med Jobbsprånget som ett positivt inslag i vårt mångfaldsarbete.

Läs mer hur två personer som gör sin praktik på olika PostNord-företag. 

Möt Sneha

Digital Growth, PostNord Group

Möt Sneha

Möt Assaf Assaf

Hållbarhet, Direct Link

Möt Assaf