Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Karriär / Jobba hos oss

Mångfald och inkludering

Tänker du på mångfald? Det gör vi! Vi är övertygade om att mångfald inom organisationen ger en mer attraktiv och dynamisk arbetsplats och ger bättre grund för beslut inom verksamheten. ​Genom olika projekt och initiativ jobbar vi ständigt för att ta tillvara och inkludera våra medarbetares olika erfarenheter och kompetenser.

Vi är Ansvarstagande - Vårt varför

PostNord finns till för alla, och därför är det viktigt att våra medarbetare speglar mångfalden i vårt samhälle. Dessutom känns det bra att vara rättivsa och jämlika. Vår Code of Conduct - uppförandekod vägleder oss att agera med integritet och respekt, och att hålla vad vi lovar. Vi litar på varandra och vi visar det genom våra handlingar. Vi brinner för det vi gör och hur vi gör det.

Vi är Modiga - Vår riktning

Vi vet att de bästa idéerna kommer från en mångfald av röster. Vi brinner för att skapa en kultur där alla kan dela sina perspektiv, bidra till innovationer och fantastiska idéer. Vi stärker våra chefer att leda inkluderande och utnyttja potentialen i mångfalden.

Vi är Engagerade - Vårt mål

Som en del av logistikbranschen som historiskt har varit traditionellt mansdominerad, är det ännu viktigare för oss att sträva mot jämställdhet när vi rekryterar. Vi säkerställer också rättvis och könsneutral lön och vi strävar efter att alltid ha en balanserad representation av män och kvinnor i chefspositioner.

Ta reda på mer

Vi frigör kraften i mångfalden

Våra medarbetare har en rad olika bakgrunder. Vi strävar aktivt efter att släppa lös kraften i denna mångfald genom ledarskap baserat på ansvar, mod och engagemang.

Code of Conduct

Vår uppförandekod anger regler för uppförande för koncernen inom de områden som är viktigast för oss för att säkerställa hållbar affärspraxis.

Möt våra medarbetare

Möt våra medarbetare som berättar om sin vardag som anställd inom PostNord.