Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge

Frågor och svar

Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna vi får kring rekrytering och hur det är att arbeta i PostNord. 

Här finner du information om PostNords rekryteringsprocess.

Fakta om PostNord

I vilka länder finns PostNord?
PostNord är en sammanslagning av de två nationella postverksamheterna i Sverige och Danmark. Utöver verksamheten i Danmark och Sverige finns PostNord även i Norge och Finland, där vi främst erbjuder logistiktjänster. Dessutom bedriver vi verksamhet i mindre grad även i andra europeiska länder. 

Hur många arbetar på PostNord?
Vi är ca 28 500 medarbetare inom PostNord

Var ligger PostNords huvudkontor?
PostNords huvudkontor, som kallas Arken, ligger i Solna, som är en förort till Stockholm i Sverige. Du kan se en video från Arken här >

Arbeta i PostNord

Vilka typer av arbeten finns inom PostNord?
Majoriteten av våra anställda arbetar inom produktion som chaufförer, brevbärare och terminalarbetare. I arbetet med att utveckla och leverera de bästa nordiska kommunikations- och logistiklösningarna till våra kunder har vi också användning för olika kompetenser bland annat inom affärsutveckling, IT, e-handel, hållbarhet, ekonomi, logistik, kommunikation, processoptimering, digitala lösningar, miljö, produktionsutveckling, human resources, projektledning, sälj och marknadsföring.

Kan jag skicka in spontanansökan?
Vi tar inte emot spontanansökningar. Du får gärna besöka vår karriärsida för att se om någon av våra utlysta tjänster kan vara intressant för dig.

Ligger alla våra tjänster på vår hemsida?
Ja, vi uppdaterar vår karriärsida löpande så håll utkik.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns inom PostNord?
Hos oss finns 28 500 medarbetare runt om i Norden och därmed också flertalet roller inom både produktionsverksamheten och våra administrativa avdelningar.

Detta skapar flera möjliga karriärvägar för dem som vill utvecklas inom PostNord både inom sitt nuvarande område eller en annan del av verksamheten. Om du har viljan och drivkraften kommer vi hjälpa dig utvecklas vidare!

Läs mer om utvecklingsmöjligheter här.

Vilka förmåner erbjuder PostNord sina medarbetare?
Som medarbetare på PostNord har du tillgång till ett attraktivt utbud av arbetsrelaterade förmåner och personalrabatter. Det finns dels allmänna förmåner som alla medarbetare på PostNord kan ta del av, dels förmåner du kan skräddarsy. Med detta menas att du kan välja ett antal valfria förmåner som passar just dina behov och önskemål.

PostNord erbjuder dig också genom Personalstiftelsen PostNord Plus ett rikt utbud av aktiviteter och erbjudanden inom områdena semester, idrott, kultur och wellness. Besök postnordplus.com för mer information.

Pension och försäkringar

Medarbetare i Sverige

Har ni kollektivavtalad tjänstepension?
Som anställd på PostNord har du en kollektivavtalad tjänstepension. Den kan jämföras med en uppskjuten lön som gör att du får mer än den allmänna pensionen när det är dags att sluta arbeta. Tjänstepensionen är det som PostNord betalar utöver det som du får från allmän pension och eget pensionssparande. För de allra flesta bolag i PostNord gäller ITP-P som avviker något från den vanliga ITP-planen, bland annat gällande åldersgränsen. Från den 1 januari 2009 är PostNords tjänstepensionsavtal, ITP-P indelat i två avdelningar: Förmånsbestämd pension (ITP-P avdelning 2) för de som är födda 1978 eller tidigare, och Premiebestämd pension (ITP-P avdelning 1) för de som är födda 1979 eller senare samt för alla med timlön oavsett ålder.

Vad är familjepension i PostNord?
Efterlevande till anställd i något av koncernens svenska bolag kan få en familjepension. Det gäller också efterlevande till f d anställd som gått i pension. Familjepensionen är en kollektiv försäkring som grundas på pensionsavtalet ITP-P, avd 2. Familjepensionen försäkras i försäkringsbolaget SPP.

Vad är Pensionsstiftelse i PostNord?
Postens Pensionsstiftelse förvaltar och tryggar pensionsskulder för bolagen i Post Nord. Läs mer här.

Vilka försäkringar erbjuder PostNord sina medarbetare?
Som anställd i PostNord har du ett gediget grundskydd. Som exempel kan nämnas:

Sjukpension – Tjänstepensionen ITP-P medför en förstärkning av ditt skydd vid sjukdom med rätt till sjukpension efter en karens om 90 dagar.

Efterlevandeskydd – Via PostNord har du en Tjänstegrupplivförsäkring, TGL-P. Försäkringen innebär att om du skulle avlida kommer efterlevande maka/make/sambo och barn att få ett engångsbelopp utbetalt.

Olycksfall och arbetsskada – Under arbetstid är du skyddad av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA. Försäkringen gäller även vid resa till och från arbetet (färdolycksfall). Försäkringen är tecknad i AFA Försäkring. Du kan även utöka skyddet genom att komplettera med en frivillig olycksfallsförsäkring.

Frivilliga gruppförsäkringar - såsom livförsäkring, sjukkapital, sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring och barnförsäkring.

Medarbetare i Danmark

Vilka pensioner erbjuds till mig som anställd i PostNord?
Det finns bra pensionssystem i PostNord. I PostNord Danmark är företagets bidrag mellan 12-20%. Vilken procentsats och pensionsfond som beror på vilken yrkesorganisation som har rätt att förhandla.

Vad för försäkring erbjuds till mig som anställd i PostNord?
Vi vill att PostNord ska vara en säker arbetsplats. Som anställd täcks du under arbetstid av arbetsskadeförsäkring, olycksfallsförsäkring och affärsreseförsäkring. Vi betalar även in ​​grupplivförsäkring för dig som anställd. Betalning från försäkringen kan övervägas vid en särskilt allvarlig sjukdom, så kallad kritisk sjukdom, liksom vid dödsfall. I det senare fallet betalas en separat ersättning till de överlevande.

Bolag inom PostNord-koncernen

Mycket av den information som du läser under Karriär gäller hela koncernen, medan annan information enbart rör koncernbolaget. Nedan har du länkar till våra olika bolag, med specifik information som gäller i dessa.

PostNord Sverige

PostNord Danmark  

PostNord Norge

PostNord Finland

PostNord Strålfors

Direct Link

Företagspresentation

Vår företagspresentation ger dig en överblick över vilka vi är och vad vi gör. Pdf:erna finns på fem språk.

Ladda ner vår företagspresentation >