Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Initiativ kring mångfald och inkludering

Nyanlända ger bättre mångfald i teamet

När vi tar emot praktikanter med annan bakgrund, än den som finns i teamet, bidrar vi till samhället. Fler perspektiv i arbetsgruppen gör att vi lättare kan se kunders olika behov, utveckla nya affärsmöjligheter och skapa ännu bättre lönsamhet.

Ett av PostNords hållbarhetsmål är att frigöra kraften i mångfalden. Det sker på olika sätt inom koncernen. I Sverige finns Jobbsprånget, där nyanlända akademiker får praktik på ett företag, för att introducera dem till den svenska arbetsmarknaden.

Under våren 2022 har koncernfunktionerna under fyra månader haft tre praktikanter; två på Group IT och en på Group Legal & Staff Functions. En av dem har fått förlängd praktikperiod med två månader och en har erbjudits anställning.

Helen Ridger arbetar på Brand & Communication och var mentor åt en av praktikanterna. Främsta målet var att få möjlighet att hjälpa en person som behövde arbetslivserfarenhet från Sverige.

– Praktikanten är mycket välutbildad och vi fokuserade på att hon skulle lära sig olika verktyg som skulle vara en fördel när hon senare sökte arbete. Men det är verkligen en win-win-situation; praktikanten har snabbt satt sig in i SharePoint Modern och delat med sig av sina nyfunna kunskaper till övriga i teamet.

helen_ridger_250x250.jpg