Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
People by PostNord

Rutten är klar!

I Finland kan snart kunderna följa sina paket i realtid. En efterlängtad funktion som lyfter hemleveranserna till nästa nivå.

Snävare tidsfönster

Under 2020 testade PostNord Finland ny teknik för tidsoptimerade hemleveranser. Den nya funktionen väntas introduceras i Finland under 2021 och liknande projekt pågår runt om i hela koncernen.

Det fungerar så att mottagarna i god tid får välja ett tidsintervall för paketet som levereras kvällstid. På leveransdagen får de ett meddelande som anger tiden för leverans med en timmes marginal. När det återstår högst fyra kunder före får mottagarna ytterligare ett textmeddelande där de kan spåra paketets färd i realtid.

Underlättar vardagen

Idén till den här funktionen kom helt enkelt från PostNords önskan att utveckla våra tjänster i en mer användarvänlig riktning. Med andra ord ville vi göra människors vardag enklare. Med hjälp av tekniken kan mottagaren planera sitt liv på ett bättre sätt när de inte behöver vänta i timmar på att paketet ska levereras. Mottagaren kan även be om att paketet lämnas hos exempelvis grannen.

Lyckade tester

Den nya tekniken testades i Helsingfors med omnejd under våren och sommaren 2020. Totalt levererades mer än 20 000 paket. Responsen från mottagarna och förarna var i huvudsak positiv. PostNord lyckades även leverera fler paket än tidigare. Mottagarna tackade särskilt för att paketen anlände i tid.

Förbättringsförslag

Förarna som deltog i testet framförde bra, konstruktiva utvecklingsförslag som redan har åtgärdats. De begränsades bland annat av bristen på ett gränssnitt. Den saken började PostNord arbeta på direkt.

Svar direkt

Med den här leveransmodellen kan också förarnas rutter optimeras på ett bättre sätt. Om föraren börjar halka efter i tidsschemat kan mottagaren i framtiden underrättas om detta. Vi vill också utveckla systemet så att när utdelningen av ett paket misslyckas av någon anledning, då skickas ett meddelande till mottagaren omedelbart i stället för nästa morgon.