Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
People by PostNord

”Vi ändrar hela strukturen på bolaget”

För tre år sedan klev Mattias Norén in som strategisk produktchef för den nordiska marknaden på PostNord Strålfors. I dag ansvarar han för bolagets enhet Strategi och Affärsutveckling och driver, tillsammans med organisationen, hela den digitala transformationen på PostNord Strålfors.

– På den här resan som vi gör går PostNord Strålfors från att vara ett process-och produktionsbolag som fokuserar på print, till ett digitalt produkt-och tjänstebolag. Det gör att vi ändrar hela strukturen på bolaget. Vi ändrar allt från styrning, kultur, kompetens och investeringar till det finansiella.

Enligt Mattias Norén är den omvandling PostNord Strålfors nu går igenom ett skolboksexempel på det som kallas digital transformation.

– Det är ett paradigmskifte inom industrin, ungefär som när man gick från analoga kameror till digitala. Och för att lyckas med detta behöver vi skapa en förändringsbenägen organisation. Hur väl vi lyckas med det är inte något som ledningen ensamt bestämmer. Det måste växa fram i hela organisationen och är något som möjliggörs av våra medarbetare. Vi är bäst när vi arbetar tillsammans.

2021_1_Mattias_Norén_165x225.jpg

En digital utveckling

”De senaste åren har vi tagit klivet in i den digitala världen, bland annat genom att erbjuda digitala brevlådor och mobila betallösningar. Och här har vi lyckats bra, majoriteten av vårt resultat kommer numera från den digitala affären. Nu ligger fokus på att hjälpa våra kunder i deras fortsatta digitaliseringsresa och att säkra en fortsatt tillväxt i våra digitala volymer.”

Miljarder transaktioner

”Vår största tillgång är att vi årligen hanterar över en miljard transaktioner. Men vi behöver bredda vår del i värdekedjan. I framtiden kan vi inte enbart hantera transaktionerna. Vi måste även utveckla lösningar som förenklar och automatiserar våra kunders processer runt om transaktionerna. Där finns vår resa.”

En gemensam resa

”Jag älskar förändring och att testa nya saker. Det var också det som lockade mig till denna roll och PostNord Strålfors – att få vara med och genomföra en företagstransformation från grunden. Det som gör det extra roligt är att vi är ett bolag och en organisation med medarbetare som verkligen brinner för att genomföra denna resa tillsammans.”