Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
People by PostNord

Varför behöver företag en strategi?

Ordet betyder ”konsten att föra krig”, men är det, verkligen stridsplanering det handlar om? Vi bad Robert Gorosch förklara PostNords strategi.

De flesta företag har en strategi. Pampiga ord som siktar högt. Du har kanske hört PostNords vision ”Favoritleverantören i Norden”, syftet "Vi gör vardagen enklare" eller strategiprioriteringarna ”Vinna på paketmarknaden” och ”Leverera en hållbar brevaffär”.

Men vet du vad de betyder? Och hur du ska använda dem i din jobbvardag? För det är ju faktiskt tanken.

En som borde kunna förklara det här är Robert Gorosch, Group Strategy Director på PostNord. Han jobbar bland annat med att spana på konsumenttrender och analysera post- och paketmarknaden så att PostNord satsar på rätt saker.

– Strategi är enkelt förklarat förmågan att formulera ett par tydliga mål och identifiera vad man behöver göra för att nå dem.

Jaha, men det låter ju inte så krångligt?

– Nej, men det svåra är kanske inte att sätta mål, utan att ha en logik för varför de är viktiga och vilka aktiviteter som behövs för att nå dem.

Ta PostNords vision till exempel ”Favoritleverantören i Norden”, hur blir man det?

– Det räcker ju inte att säga att man vill bli det. Det stora jobbet är att levandegöra visionen. Betyder den att vi ska ha störst marknadsandel i Norden, eller att vi ska vara den mest omtyckta leverantören? säger Robert och fortsätter sitt resonemang:

– Eftersom vi ska bli favoritleverantören behöver vi ta reda på vad konsumenterna tycker är viktigast och avgörande för deras val. Det kan vara alltifrån snabbhet, trevliga förare eller stor valfrihet. Sedan gäller det att skapa tjänster som konsumenterna älskar. Och så där håller det på – mål, analys, aktiviteter, uppföljning.

Hur ser man till att strategin inte bara blir fina ord utan hittar ända längst ut i organisationen?

– Det är en jätteutmaning och ett område som kan utvecklas. Vi behöver bli bättre på att kommunicera ut det här på ett enkelt sätt.

– I grund och botten funkar det så att koncernstrategin sätter ramarna för landsstrategierna. Det är sedan varje lands jobb att kommunicera ut sin egen strategi och målen på ett begripligt sätt, med hjälp av artiklar och annat informationsmaterial. Men det absolut viktigaste verktyget är våra ledare. De måste äta, sova och leva vår strategi för att vi ska lyckas med den.

Hur viktigt är det att en förare eller brevbärare känner till PostNords strategi?

– Superviktigt! Ta strategiprioriteringen ”Vinna på paketmarknaden”. Under den finns olika aktiviteter som att vi ska vara effektiva, minska kostnader och jobba smart. Om den informationen inte når de som faktiskt levererar paketen kommer det ta betydligt längre tid för oss att nå målen. Det måste bli en del av kulturen på PostNord. Därför är det så viktigt att våra ledare pratar om det här på arbetsplatserna.

Hur kan man som medarbetare själv bidra till strategin?

– Alla som är ute i fält ser mycket. Det kan vara en rutt som behöver läggas om eller arbetsuppgifter som kan lösas smartare. Att ha modet att säga till, ta ansvar och föreslå förbättringar är jätteviktigt.

Om man har frågor eller tankar kring strategin, vem ska man vända sig till?

– Du kan förstås prata med din chef, men det går också att skicka ett mejl till mig eller någon i ledningen. Det ska man inte vara rädd för. Ibland märker jag att det fortfarande finns en tendens att vi inte pratar om våra problem med varandra, men det måste vi ju göra för att kunna lösa dem.

2021_2_robert_gorosch.jpg

Vision, syfte och kundlöfte

Vi har gemensamma värderingar som vi agerar efter.