Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Om oss

Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för koncernens ledning genom att regelbundet övervaka verksamheten och säkerställa lämplig organisation, ledning, riktlinjer och intern kontroll. 

Styrelsen beslutar om strategier och mål samt fattar beslut om större investeringar, förvärv och avyttring av verksamheter.

Information om möten och närvaro

PostNords styrelse består av: 

Christian Jansson

Styrelseordförande
Medlem ersättningskommittén och revisionskommittén

 • Styrelseordförande sedan 2018.
 • Medlem i ersättningskommittén sedan 2018.
 • Född 1949.
 • Civilekonom och Ekonomie Doktor (h.c.) vid Lunds universitet.
 • Styrelseordförande i Blodtrycksdoktorn AB, Excillum AB, Meds Apotek AB och Saga Surgical AB.
 • Tidigare VD för bland annat Kappahl, Ellos och Europris.
 • Tidigare styrelseordförande i Apoteket, Min Doktor och Svensk Handel.
 • Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.

Ladda ner högupplöst bild

Filtyp: 300 dpi
Storlek: 4750×7121 px
Filstorlek: 8,48 MB

Christian Frigast

Vice styrelseordförande
Ordförande ersättningskommittén

 • Vice styrelseordförande sedan 2018.
 • Medlem i ersättningskommittén sedan 2018 och ordförande sedan 2020.
 • Född 1951.
 • Masterexamen i statsvetenskap (Cand. Polit.).
 • Ordförande i Axcel Management A/S.
 • Tidigare bland annat Managing Partner på Axcel Management A/S. Bland annat styrelseordförande i Danmarks Skibskredit Holding A/S och i EKF – Danmarks Eksportkredit, Brancheforeningen for Aktive Ejere i Danmark, Bestyrelsesforeningen och i tankesmedjan Axcelfuture, vice styrelseordförande i Pandora A/S och Axcel Advisory Board.
 • Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.

Ladda ner högupplöst bild

Filtyp: 300 dpi
Storlek: 4750×7121 px
Filstorlek: 8,40MB

Sonat Burman Olsson

Styrelseledamot
Medlem revisionskommittén

 • Styrelseledamot sedan 2018.
 • Medlem i revisionskommittén sedan 2018.
 • Född 1958.
 • Civilekonom Paris och Executive MBA, Uppsala universitet. Utbildningar i Strategic Man. Oxford och Harvard.
 • Styrelseledamot i NESTE Corporation, Lindab International AB, Lantmännen och Raizen S.A.
 • Tidigare bland annat koncernchef och VD för COOP Sverige, vice VD och CFO för ICA Gruppen samt Vice President, Global Marketing Strategies, Electrolux Group.
 • Hon har också varit bland annat styrelseordförande i Svensk Dagligvaruhandel samt styrelseledamot i Svensk Handel, ICC Sverige, Tredje APfonden och iZettle AB.
 • Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0

Ladda ner högupplöst bild

Filtyp: 300 dpi
Storlek: 4750×6875 px
Filstorlek: 8,04 MB

Susanne Hundsbæk-Pedersen

Styrelseledamot
Medlem ersättningskommittén

 • Styrelseledamot sedan 2020.
 • Medlem i ersättningskommittén sedan 2020.
 • Född 1967.
 • Dipl.ing., Köpenhamns Tekniska Universitet, MBA IMD Business
  School.
 • Global Head of Pharma Technical Operations (EVP), Roche AG.
 • Tidigare olika chefspositioner inom Novo Nordisk A/S bland annat med ansvar inom Diabetes Finished Prodcucts, varuförsörjning och upphandling, finans och IT samt bland annat logistikchef, Olicom A/S och olika tekniska positioner inom United Parcel Service.
 • Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.

Ladda ner högupplöst bild 

Filtyp: 300 dpi
Storlek: 4750×7121 px
Filstorlek: 7,45 MB

Peder Lundquist

Styrelseledamot
Ordförande revisionskommittén

 • Styrelseledamot sedan 2017.
 • Medlem i revisionskommittén sedan 2017.
 • Född 1970.
 • MSc statsvetenskap.
 • CEO, Chief Executive Officer vid EKF Danmarks Eksportkredit. Styrelseledamot i Evida.
 • Tidigare Avdelningschef på Finansdepartementet och Klimat- och Energidepartementet Danmark, Kontorschef Koncern- och budgetkontoret, Transportdepartementet samt arbete med ekonomiska frågor vid Danmarks EU-representation i Bryssel.
 • Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.
 • Till profil på LinkedIn

Ladda ner högupplöst bild

Filtyp: 300 dpi
Storlek: 4750×7121 px
Filstorlek: 8,10 MB

Hillevi Engström

Styrelseledamot 
Medlem ersättningskommittén

 • Styrelseledamot sedan februari 2022.
 • Medlem i ersättningskommittén sedan 2022.
 • Född 1963.
 • Kriminalinspektör, utbildning i krisberedskap för högre befattningshavare, Försvarshögskolan och MSB; utbildning i förändringsarbete i staten, Handelshögskolan i Stockholm; IRMA, mentorprogram för kvinnliga chefer; Fristående kurser inom bland annat juridik och arbetsmarknadskunskap.
 • VD på Trygghetsstiftelsen och styrelseledamot i Samhall Aktiebolag.
 • Tidigare bland annat förbundsdirektör på Södertörns brandförsvarsförbund samt kommundirektör i Upplands Väsby kommun, styrelseledamot i DINA Försäkringar AB; ledamot i Kommunfullmäktige i Sollentuna kommun, Ordförande i Sollentunahem AB; Biståndsminister; Arbetsmarknadsminister; riksdagsledamot; Nationell samordnare mot våldsbejakande terrorism.
 • Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.

Ladda ner högupplöst bild

Filtyp: 300 dpi
Storlek: 4750×7121 px
Filstorlek: 9,07 MB

Jenny Lahrin

Styrelseledamot
Medlem revisionskommittén

 • Styrelseledamot sedan 2023
 • Medlem i revisionskommittén sedan 2023
 • Född 1971
 • Styrelseledamot i SBAB Bank AB, V.S. VisitSweden AB, AB Göta kanalbolag, Saminvest AB. Ämnesråd Regeringskansliet. Styrelseledamot och ordförande i bostadsrättsföreningen Badhotellet i Saltsjöbaden.
 • Tidigare erfarenhet: Styrelseuppdrag i RISE Research Institutes of Sweden, Swedavia AB, SOS Alarm Sverige AB, Vattenfall AB, Apotek Produktion & Laboratorier AB. Chefsjurist och medlem i ledningsgruppen Veolia Transport Northern Europe AB.
 • Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.

Ladda ner högupplöst bild

Filtyp: 300 dpi
Storlek: 5000×3073px
Filstorlek: 3,02 MB

Arbetstagarledamöter

Bo Fröström

Styrelseledamot
Arbetstagarrepresentant

 • Utsedd av ST.
 • Styrelseledamot sedan 2017.
 • Född 1960.
 • Anställd i PostNord sedan 1979.
 • Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.

Ladda ner högupplöst bild

Filtyp: 300 dpi
Storlek: 4750×7121 px
Filstorlek: 9,75 MB

Daniel Hansen

Styrelseledamot
Arbetstagarrepresentant

 • Utsedd av SEKO.
 • Styrelseledamot sedan 2021.
 • Suppleant 2017–2019.
 • Född 1980.
 • Anställd i PostNord sedan 1999.
 • Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.

Ladda ner högupplöst bild 

Filtyp: 300 dpi
Storlek: 4750×7121 px
Filstorlek: 9,28 MB

Sandra Svensk

Styrelseledamot
Arbetstagarrepresentant

 • Utsedd av SEKO.
 • Styrelseledamot sedan 2017.
 • Suppleant 2015–2017.
 • Född 1977.
 • Anställd i PostNord sedan 1995.
 • Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.

Ladda ner högupplöst bild

Filtyp: 300 dpi
Storlek: 4750×7121 px
Filstorlek: 7,96 MB

Suppleanter

 

Jess Sloth Hansen

Arbetstagarrepresentant

 • Utsedd av SEKO, representerar 3F Post.

 • Suppleant sedan 2020.

 • Född 1963.

 • Anställd i PostNord sedan 1988.

 • Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.

Per­-Arne Lundberg

Arbetstagarrepresentant

• Utsedd av ST, representerar SACO.

• Suppleant sedan 2019.

• Född 1956.

• Anställd i PostNord sedan 2008.

• Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.

 

 

Dzevad Ramic

Arbetstagarrepresentant

• Utsedd av SEKO, representerar 3F Post.

• Suppleant sedan 2019.

• Född 1975.

• Anställd i PostNord sedan 2000.

• Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.