Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Om oss

Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för koncernens organisation och ledning genom att regelbundet övervaka verksamheten och säkerställa lämplig organisation, ledning, riktlinjer och intern kontroll. 

Styrelsen beslutar om strategier och mål samt fattar beslut om större investeringar, förvärv och avyttring av verksamheter.

Information om möten och närvaro

PostNords styrelse består av: 

Christian Jansson

Styrelseordförande sedan 2018.

Medlem i ersättningskommittén sedan 2018.

 • Född 1949.
 • Civilekonom och Ekonomie Doktor (h.c.) vid Lunds universitet.
 • Styrelseordförande i Blodtrycksdoktorn AB, Excillum AB, Meds Apotek AB och Saga Surgical AB. Tidigare VD för bland annat Kappahl, Ellos och Europris. Tidigare styrelseordförande i Apoteket, Min Doktor och Svensk Handel.
 • Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.

Ladda ner högupplöst bild

Filtyp: (300 DPI)
Storlek: 5760 × 3840 px
Filstorlek: 2475 kb

Christian Frigast

Vice styrelseordförande sedan 2018.

Medlem i ersättningskommittén sedan 2018 och ordförande sedan 2020.

 • Född 1951.
 • Masterexamen i statsvetenskap (Cand. Polit.).
 • Ordförande i Axcel Management A/S. Tidigare bland annat Managing Partner på Axcel Management A/S. Bland annat styrelseordförande i Danmarks Skibskredit Holding A/S och i EKF – Danmarks Eksportkredit, Brancheforeningen for Aktive Ejere i Danmark, Bestyrelsesforeningen och i tankesmedjan Axcelfuture, vice styrelseordförande i Pandora A/S och Axcel Advisory Board.
 • Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.

Ladda ner högupplöst bild

 

Filtyp: (300 DPI)
Storlek: 3000 × 3000 px
Filstorlek: 1427 kb

Sonat Burman Olsson

Styrelseledamot sedan 2018.

Medlem i revisionskommittén sedan 2018.

 • Född 1958.
 • Civilekonom Paris och Executive MBA, Uppsala universitet. Utbildningar i Strategic Man. Oxford och Harvard.
 • Styrelseledamot i NESTE Corporation, Lindab International AB, Lantmännen och Raizen S.A. Tidigare bland annat koncernchef och VD för COOP Sverige, vice VD och CFO för ICA Gruppen samt Vice President, Global Marketing Strategies, Electrolux Group. Hon har också varit bland annat styrelseordförande i Svensk Dagligvaruhandel samt styrelseledamot i Svensk Handel, ICC Sverige, Tredje APfonden och iZettle AB.
 • Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.

Ladda ner högupplöst bild

Filtyp: (300 DPI)
Storlek: 3000 × 3000 px
Filstorlek: 1159 kb

Erik Sandstedt

Styrelseledamot sedan 2021.

Medlem i revisionskommittén sedan 2021.

 • Född 1976.
 • Masterexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet.
 • Investeringsdirektör vid avdelningen för bolag med statligt ägande på svenska Näringsdepartementet. Styrelseledamot i Apoteket och Akademiska Hus. Har tidigare varit aktieanalytiker på Handelsbanken Capital Markets och Kaupthing Bank.
 • Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.
 • Till profil på LinkedIn

Ladda ner bild 

Filtyp: (96 DPI)
Storlek: 697 x 929 px
Filstorlek: 55 kb

Charlotte Strand

Styrelseledamot sedan 2018.
Ordförande i revisionskommittén sedan 2020.

 • Född 1961.
 • Styrelseledamot sedan april 2018.
 • M.Sc. i ekonomi vid Århus universitet, managementstudier vid IMD och INSEAD.
 • Styrelseordförande i Evida A/S. Styrelseledamot i Per Aarsleff A/S, Reventus Power Ltd och Aibel ASA.
 • Tidigare: Tidigare ett antal olika befattningar inom DONG Energy, CFO för verksamhets- områdena Oil & Gas och Wind Power på DONG Energy (nu Ørsted).

Ladda ner högupplöst bild

Filtyp: (300 DPI)
Storlek: 5760 × 3840 px
Filstorlek: 2512 kb

Peder Lundquist

Styrelseledamot sedan 2017.
Medlem i revisionskommittén sedan 2017.

 • Född 1970.
 • M.Sc. i statsvetenskap.
 • CEO, Chief Operating Officer at EKF Danmarks Eksportkredit. Styrelseledamot i Evida.
 • Tidigare: Tidigare Avdelningschef på Finansdepartementet och Klimat- och Energidepartementet Danmark, Kontorschef Koncern- och budgetkontoret, Transportdepartementet samt arbete med ekonomiska frågor vid Danmarks EU-representation i Bryssel.
 • Till profil på LinkedIn

Ladda ner högupplöst bild

Filtyp: (300 DPI)
Storlek: 3000 × 3000 px
Filstorlek: 2972 kb

Hillevi Engström

Styrelseledamot sedan februari 2022.

Medlem i ersättningskommittén sedan 2022.

 • Född 1963
 • Kriminalinspektör, utbildning i
  krisberedskap för högre befattningshavare, Försvarshögskolan och MSB; utbildning i förändringsarbete i staten, Handelshögskolan i Stockholm; IRMA, mentorprogram för kvinnliga chefer; Fristående kurser inom bland annat juridik och arbetsmarknadskunskap.
 • VD på Trygghetsstiftelsen och styrelseledamot i Samhall Aktiebolag
 • Tidigare bland annat förbundsdirektör på Södertörns
  brandförsvarsförbund samt kommundirektör i Upplands Väsby kommun,
  styrelseledamot i DINA Försäkringar AB; ledamot i Kommunfullmäktige i
  Sollentuna kommun, Ordförande i Sollentunahem AB; Biståndsminister;
  Arbetsmarknadsminister; riksdagsledamot; Nationell samordnare mot
  våldsbejakande terrorism.
 • Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.

Ladda ner bild

Filtyp: (72 DPI)
Storlek: 5760 × 2778 px
Filstorlek: 1.3 MB

Susanne Hundsbæk-Pedersen

Styrelseledamot sedan 2020.
Medlem i ersättningskommittén sedan 2020.

 • Född 1967.
 • Dipl. ingenjörsexamen från Köpenhamns universitet och MBA från IMD Business School.
 • Global Head of Pharma Technical Operations (EVP), Roche AG.
 • Tidigare olika chefspositioner inom Novo Nordisk A/S bland annat med ansvar inom Diabetes Finished Prodcucts, varuförsörjning och upphandling, finans och IT samt bland annat logistikchef, Olicom A/S och olika tekniska positioner inom United Parcel Service.
 • Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.

Ladda ner bild 

Filtyp: (96 DPI)
Storlek: 1536 × 804 px
Filstorlek: 100 kb

Arbetstagarledamöter

Bo Fröström

Styrelseledamot

 • Född 1960.
 • Facklig representant utsedd av ST PostNord.
 • Styrelseledamot sedan augusti 2017.
 • Anställd på Posten sedan 1979.
 • Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.
   

Ladda ner högupplöst bild

Filtyp: (300 DPI)
Storlek: 3000 × 3000 px
Filstorlek: 3610 kb

Sandra Svensk

Styrelseledamot

 • Född 1977.
 • Facklig företrädare utsedd av SEKO (Service- och kommunikationsfacket).
 • Styrelseledamot sedan oktober 2017.
 • Biträdande arbetstagarföreträdare april 2015–oktober 2017.
 • Anställd på Posten sedan 1995.
 • Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.

Ladda ner högupplöst bild

Filtyp: (300 DPI)
Storlek: 3000 × 3000 px
Filstorlek: 3559 kb

Daniel Hansen

Styrelseledamot

 • Född 1980.
 • Facklig företrädare utsedd av SEKO (Service- och kommunikationsfacket).
 • Styrelseledamot sedan april 2021.
 • Biträdande arbetstagarföreträdare april 2017–april 2019.
 • Anställd på Posten sedan 1999.
 • Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.

Ladda ner högupplöst bild 

Filtyp: (300 DPI)
Storlek: 5841x 3474 px
Filstorlek: 1.9 MB

Suppleanter

 

Jess Sloth Hansen

Arbetstagarrepresentant

 • Utsedd av SEKO, representerar 3F Post.

 • Suppleant sedan 2020.

 • Född 1963.

 • Anställd i PostNord sedan 1988.

 • Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.

Per­-Arne Lundberg

Arbetstagarrepresentant

• Utsedd av ST, representerar SACO.

• Suppleant sedan 2019.

• Född 1956.

• Anställd i PostNord sedan 2008.

• Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.

 

 

Dzevad Ramic

Arbetstagarrepresentant

• Utsedd av SEKO, representerar 3F Post.

• Suppleant sedan 2019.

• Född 1975.

• Anställd i PostNord sedan 2000.

• Eget och närståendes innehav av PostNords obligationer: 0.