Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
Teklif alın Teklif alın
Sürdürülebilirlik

İklim liderliği sergileriz

Küresel iklim krizi tek başına insanlığın karşılaştığı en büyük zorluktur. Ve buna biz insanlar neden olduğumuz için bunu çözebilecek bir konumdayız. PostNord, bu zorluğun büyüklüğünü kabul ediyor. Taşımacılık ve lojistik sektöründe iklime yönelik geçişin önünü açmak için liderlik etmeyi taahhüt ediyoruz.

İklim.png

Taşımacılık sektöründen kaynaklanan karbon emisyonları, dünya çapında emisyonların yüzde 16'sını oluşturmaktadır. Bu emisyonların yüzde 12'si kara yolu taşımacılığından kaynaklanmaktadır. Bunun yüzde 60'ını yolcu taşımacılığı ve yüzde 40'ını yük taşımacılığı oluşturmaktadır (kaynak).

PostNord ile Çevre Dostu

PostNord'un taahhüdü, 2030 yılına kadar tamamen fosil yakıtsız taşımacılık ve operasyonların mümkün olduğunu göstermektir. "PostNord ile Çevre Dostu" adını verdiğimiz geçiş yol haritamız, Paris Anlaşması ile uyumlu olacaktır. Planımız kapsamında Bilim Temelli Hedefler girişimine onaylamaları için belirli hedefler gönderdik.

2030'da fosil yakıtsız operasyonlara ve taşımacılığa giden yolda, toplam karbon ayak izimizi 2020'ye kıyasla 2025'te yüzde 40 oranında azaltmaya yönelik bir orta hedef belirledik.

Bir diğer önemli hedef ise 2027 yılına kadar emisyonsuz son adım taşımacılığına ulaşmaktır. Burada filomuzun elektrikli hâle getirilmesi çok önemlidir.

Bu yeni hedefler, başarılarla dolu bir geçmişe dayanmaktadır. Geçmişte, 2020 yılında emisyonlarımızı 2009 yılına kıyasla yüzde 40 oranında azaltma hedefimize zamanında ulaştık. Şimdi yalnızca PostNord için değil, aynı zamanda sektördeki meslektaşlarımız için de çıtayı yükseltiyoruz.

İlerleme kaydetmek için hem taşımacılık sektöründen hem de sektör dışından müşteriler ve diğer pazar katılımcılarıyla ortaklıklar kurulması gerekir. Enerji sektörünün yenilenebilir enerji üretimine geçme hızı, ön koşullardan biridir. Diğer başarı faktörleri arasında elektrikli araçların geliştirilme hızı, elektrikli araç şarj altyapısının genişleme hızı ve biyoyakıtların üretim kapasitesinin artış hızı yer almaktadır. Bu nedenle PostNord, taşımacılık değer zincirindeki birçok lider şirketin ortaklığıyla oluşturulan ve ağır yük taşımacılığının karbondan arındırılması çalışmaları hızlandırmaya kararlı olan Pathways Coalition'a ilk lojistik hizmeti sağlayıcısı olarak katıldı. Daha fazla bilgi için basın bültenini okuyun.

İklim üzerindeki etkinin azaltılması yalnızca topluma olumlu bir katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda PostNord ve müşterilerimiz için de rekabet avantajı sağlar.

İklim hedeflerimizi bilime dayalı olarak belirleriz

PostNord uzun yıllardır karbon emisyonlarını azaltmaya çalışıyor. En son hedeflerimiz 2010-2020 ve 2006-2010 yıllarına yönelikti.

Bu hedefler o tarihte bilime dayalı olsa da önümüzdeki on yıl için yeni ve daha yüksek hedeflerin belirlenmesine ihtiyaç duyulduğu açıktı. Ve önceki hedeflerde olduğu gibi, bunların da Bilim Temelli Hedefler girişimi tarafından onaylanmasını istedik.

Bilim Temelli Hedefler girişimi (SBTi); Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, CDP, Dünya Kaynakları Enstitüsü ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı arasındaki bir iş birliğidir. SBTi, bilime dayalı hedeflerin belirlenmesinde en iyi uygulamaları tanımlayıp destekler ve şirketlerin hedeflerini bağımsız olarak değerlendirir.
Yeni hedeflerimize 2030 yılına kadar ulaşmayı planlıyoruz. Bilim Temelli Hedefler girişimi, bilim camiasının bize söyledikleri ışığında geliştiğinden, artık Paris Anlaşması'nda belirtilen 1,5 derecelik hedefle uyumlu bir hedef belirlemekten başka bir seçeneğimiz yoktur. PostNord'un iklime yönelik geçiş planı ve hedefleri Bilim Temelli Hedefler girişimi tarafından değerlendirildi ve onaylandı. Hem en büyük etkiye hem de en büyük etki yaratma fırsatına sahip olduğumuz alanlarda, yani kendimize ait olan ve tedarik ettiğimiz kara yolu taşımacılığı hizmetlerinde emisyonların azaltılmasına odaklanarak PostNord'un emisyon azaltımlarının Paris Anlaşması gereklilikleriyle uyumlu olmasını sağlıyoruz.

PostNord Grubu, mutlak kapsam 1 ve 2 emisyonlarını 2030 yılına kadar 2020 temel yılına göre yüzde 80 oranında azaltmayı taahhüt ediyor. PostNord Grubu ayrıca kapsam 3 emisyonlarını da aynı zaman diliminde paket başına yüzde 50 oranında azaltmayı taahhüt ediyor. Biyojenik emisyonlar ve biyoenerji ham maddelerinden uzaklaştırmalar, hedefin sınırları dâhilindedir.

Bu hedeflere ulaşmak ve iklime yönelik geçişe katkıda bulunmak için yalnızca PostNord'un değil, aynı zamanda tüm taşımacılık sektörünün de büyük bir dönüşüm geçirmesi gerekir. PostNord, PostNord ile Çevre Dostu girişimimizle bu konuda liderlik etmek ve 2030 yılına kadar fosil yakıtsız taşımacılığa geçmenin mümkün olduğunu göstermek istiyor. Bu hedef, bizim tarafımızdan ve iş ortaklarımız tarafından İskandinavya yollarında kullanılan 13.000'den fazla aracı kapsamaktadır. 2027 yılına kadar PostNord'un İskandinavya bölgesi genelinde tüm son adım taşımacılık faaliyetleri emisyonsuz hâle gelecektir.

PostNord, araç filosunun büyük ölçüde elektrikli hâle getirilmesi için çalışıyor. Tüm ülkeler, yerel üretim ihtiyaçlarına göre kademeli olarak elektrikli araçlara geçiyor. Teknoloji hızla gelişiyor ve PostNord, araç tedarikçileriyle iyi ilişkiler ve yakın temaslar yürütüyor. Biyoyakıtlar, 2030 yılına kadar fosil yakıtsız bir PostNord'a geçişin önemli bir parçasıdır. Daha önce dizel ile çalışan araçlarda yenilenebilir yakıtların payını sürekli olarak artırmayı hedefliyoruz. Palm yağı ve palm yağının yan ürünlerinden kaçınıyoruz. Mevcut dizel araçlarda kullanılabilen HVO100, ağırlıklı olarak kullandığımız yakıttır. Başlıca seçenek olan biyogaz dâhil diğer yenilenebilir yakıtlar modifikasyon veya özel araçlar gerektirir.

2022 yılının tamamında iklim verilerimizi geçmiştekiyle aynı biçimde raporlayacağız. 2022 Yıllık Faaliyet ve Sürdürülebilirlik Raporu'ndan itibaren, dâhil edilen emisyonların kapsamının genişletilmesine neden olan bazı temel faktörleri açıklayacağız. Toplam emisyonların yüzde 90'ından fazlasını oluşturan kara yolu taşımacılığı bu örneklerden biridir. Daha önce yalnızca Depodan Tekerleklere olarak bilinen, kullanım aşamasındaki emisyonları raporluyorduk. 2022'den itibaren, toplam karbon ayak izimizin daha doğru bir göstergesinin sağlanması için filo emisyonları tüm sera gazlarını içerecek ve Depodan Tekerleklere yerine Kuyudan Tekerleklere emisyon değerleri kullanılarak raporlanacaktır.

Elektrikli araçlar

PostNord, yaklaşık 5.000 elektrikli bisiklet, mopet ve golf arabası ile Avrupa'nın en büyük elektrikli araç filolarından birine sahiptir.

Elektrikli araçlar hakkında daha fazla bilgi edinin

Çevresel etkimizi nasıl azaltıyoruz?

PostNord araçları dolduruyor ve rotaları optimize ediyor. Maliyetleri düşürmek ve her sevkiyatın çevresel etkisini azaltmak için araçların tam kapasiteyle dolu olmasını sağlamak üzere sürekli çaba göstermek ve mümkün olan en akıllı rotaları kullanmak.

Çevresel etkimizi nasıl azalttığımız hakkında daha fazla bilgi edinin

Çevreyle uyumlu ürünler ve hizmetler

Çevre çalışmalarımızın bir parçası olarak ve talebi karşılamak için müşterilerimize çevreye uyumlu bir dizi hizmet sunuyoruz.

Çevreyle uyumlu hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin