REGNSKABSAFLÆGGELSE

Delårsrapport januar-juni 2011

Udfordrende marked øger behovet for omstillinger