REGNSKABSAFLÆGGELSE

Delårsrapport januar-juni 2013

Forbedret nettoomætning – stærk logistikudvikling