REGNSKABSAFLÆGGELSE

Delårsrapport januar-marts 2015

Sikring af langsigtet lønsomhed og konkurrenceevne