Spring navigation over og søg
Öppna i Microsoft Edge
Regnskabsaflæggelse

Delårsrapport januar-marts 2024

 Forbedret resultat på et fortsat svært marked  

1. kvartal 2024

  • Nettoomsætningen udgjorde 9.500 mio. (9.899 mio.) SEK, et fald på -4 (-1)% i fast valuta for sammenlignelige enheder
  • Pakkemængderne faldt samlet med -4 (-2)%
  • Brevmængderne faldt med -14 (-11)%
  • Driftsresultatet (EBIT) udgjorde 127 mio. (43 mio.) SEK
  • Det justerede driftsresultat (justeret EBIT) udgjorde 154 mio. (43 mio.) SEK

Oversigt

  • Forbedret driftsresultat for andet kvartal i træk
  • Forbedringsprogrammer er undervejs for at øge effektiviteten og fleksibiliteten i vores forretningsmodel
  • Vækstpotentiale i pakkebranchen
  • Tilpasning til den nye situation i Danmark

Dokument

Video