REGNSKABSAFLÆGGELSE

Delårsrapport januar-september 2011

Omstillings- og effektiviseringsindsatser for at imødegå markeds- og resultatudvikling