REGNSKABSAFLÆGGELSE

Regnskabsmeddelelse 2010

Forbedret driftsresultat på trods af faldende mængder