Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisningen, som är en del av årsredovisningen, är upprättad enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer G4.

Innehåll på svenska och danska

Huvudspråket på postnord.com är engelska, men visst innehåll finns på
svenska:

danska:

Företagspresentation

Svenska (pdf) 

Danska (pdf) 

Norska (pdf) 

Finska (pdf)

Engelska (pdf)