Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisningen, som är en del av årsredovisningen, är upprättad enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer G4.
Läs den senaste hållbarhetsredovisningen

Innehåll på svenska och danska

Huvudspråket på postnord.com är engelska, men visst innehåll finns på
svenska:

danska:

Företagspresentation

Svenska (pdf)

Danska (pdf)

Norska (pdf)

Finska (pdf)

Engelska (pdf)