Vi vill minska vår miljöpåverkan

PostNord miljömål är att minska koldioxidutsläppen med 40 procent till år 2020. PostNord drar ner på utsläppen genom att frakta fler brev med tåg, energieffektiviseringar och att köpa in fler elfordon.

Tack vare vår närvaro i hela landet kan vi hitta smarta lösningar för våra transporter vilket håller nere våra utsläpp. Att kravet på övernattbefordran av post numera är borta kommer att göra att en betydligt lägre andel av breven kommer att behöva flygas, vilket är mycket bra för miljön. 

Utdelning i hela Sverige

PostNords 10 000 brevbärare delar ut brev och paket till landets nästan fem miljoner hushåll fem arbetsdagar i veckan, 52 veckor om året. Det gör att hela Sverige kan få varor, kommunikation och utnyttja e-handel. Våra brevbärare levererar brev enligt samhällsuppdraget. Det ger PostNord en möjlighet att samtidigt leverera paket utan att det ger en mycket större påverkan på miljön.

Vill minska vår miljöpåverkan

Att vara en av Nordens främsta leverantörer av kommunikations- och logistiklösningar påverkar tyvärr miljön. Störst påverkan är koldioxidutsläppen från vägtransporterna. PostNord har fokus på energi och utsläpp för att minska miljöpåverkan.

PostNord använder alla typer av transportslag i verksamheten, från flyg och lastbilar till mopeder och cyklar. Koncernens har ett som mål att minska utsläppen av koldioxid med 40 procent till 2020 jämfört med 2009 års nivå. Sedan 2009 har utsläppen minskat med 32 procent. Det har PostNord lyckats med genom att transporterna idag är mer effektiva, fordonen mer bränslesnåla, fler fordon går på el och elen som köps in är fossilfri.

Fler tågtransporter

Den största utmaningen ligger i att minska utsläppen från tunga transporter. Det finns flera sätt att göra det. Bland annat genom fler tågtransporter och elfordon. PostNord har fler än 5 000 eldriva fordon, det är en av Europas största elfordonsflotta. För att järnvägen ska kunna utnyttjas mer är det viktigt att man kan lita på att tågen kommer fram i tid. Då krävs bättre järnvägsunderhåll.

Senast uppdaterad: 2018-08-10 13:04