Vi vill minska vår miljöpåverkan

PostNord miljömål är att minska koldioxidutsläppen med 40 procent till år 2020. PostNord drar ner på utsläppen genom att frakta fler brev med tåg, energieffektiviseringar och att köpa in fler elfordon.

Tack vare vår närvaro i hela landet kan vi hitta smarta lösningar för våra transporter vilket håller nere våra utsläpp. Däremot kräver dagens regler, att 1:a-klassbrev ska delas ut efter en natt, att PostNord måste transportera brev med flyg. Det leder till både stora koldioxidutsläpp och höga kostnader. Om regelverket ändras är det möjligt att minska utsläppen.

Utdelning i hela Sverige

PostNords 10 000 brevbärare delar ut brev och paket till landets nästan fem miljoner hushåll fem arbetsdagar i veckan, 52 veckor om året. Det gör att hela Sverige kan få varor, kommunikation och utnyttja e-handel. Våra brevbärare levererar brev enligt samhällsuppdraget. Det ger PostNord en möjlighet att samtidigt leverera paket utan att det ger en mycket större påverkan på miljön.

Vill minska vår miljöpåverkan

Att vara en av Nordens främsta leverantörer av kommunikations- och logistiklösningar påverkar tyvärr miljön. Störst påverkan är koldioxidutsläppen från vägtransporterna. PostNord har fokus på energi och utsläpp för att minska miljöpåverkan.

PostNord använder alla typer av transportslag i verksamheten, från flyg och lastbilar till mopeder och cyklar. Koncernens har ett som mål att minska utsläppen av koldioxid med 40 procent till 2020 jämfört med 2009 års nivå. Sedan 2009 har utsläppen minskat med nästan 23 procent. Det har PostNord lyckats med genom att transporterna idag är mer effektiva, fordonen mer bränslesnåla, fler fordon går på el och elen som köps in är fossilfri.

Fler tågtransporter

Den största utmaningen ligger i att minska utsläppen från tunga transporter. Det finns flera sätt att göra det. Bland annat genom fler tågtransporter och elfordon. PostNord har fler än 5 000 eldriva fordon, det är en av Europas största elfordonsflotta. För att järnvägen ska kunna utnyttjas mer är det viktigt att man kan lita på att tågen kommer fram i tid. Då krävs bättre järnvägsunderhåll.

Fem procent av breven, men 30 procent av utsläppen

Ett 1:a-klassbrev ska enligt dagens regler delas ut senast nästa arbetsdag. Det gäller oavsett var avsändaren postat brevet och det ska delas ut. Det gör att många försändelser måste transporteras med flyg, vilket leder till både höga kostnader och stora utsläpp. Ungefär fem procent av breven transporteras med flyg men de transporterna står för mer än 30 procent av brevverksamhetens totala utsläpp av koldioxid.

Från en till två dagar

Om reglerna ändras så att breven får levereras på två arbetsdagar, istället för en, skulle utsläppen kunna minska mycket. Då kommer långa transporter kunna göras med tåg istället för flyg. De flesta brev, som samlas in och delas ut inom en och samma region, kommer inte att påverkas av en sådan förändring. De kommer även framöver delas ut en arbetsdag senare.

Att vara en av Nordens främsta leverantörer av kommunikations- och logistiklösningar påverkar tyvärr miljön. Störst påverkan är koldioxidutsläppen från vägtransporterna. PostNord har fokus på energi och utsläpp för att minska miljöpåverkan.

Senast uppdaterad: 2017-09-18 08:14