En avgränsning av USO-uppdraget

Idag omfattar den samhällsomfattande posttjänsten alla adresserade försändelser upp till 20 kg – paket, brev och adresserad direktreklam.

Även stora sändningar från storföretag med tusentals brev, omfattas av den.

Enligt Postlagens intention är det dock grupper som i praktiken inte har några alternativ till PostNords tjänster som ska skyddas, det vill säga privatpersoner och mindre företag och organisationer vars brevvolymer inte är tillräckligt stora för att attrahera PostNords konkurrenter.

I Finland har den samhällsomfattande posttjänsten snävats av till att endast omfatta enstaka kontantbetalda försändelser. Om Sverige följer den finska modellen skulle det göra att postregleringen med högre precision kan träffa de skyddsvärda grupper som regleringen från början var tänkt att omfatta. 

Senast uppdaterad: 2018-02-19 11:02