Spring navigation over og søg
Öppna i Microsoft Edge
Regnskabsaflæggelse

Delårsrapport januar-juni 2022

2. kvartal 2022

  • Nettoomsætningen udgjorde 10.037 mio. (10.323 mio.) SEK, et fald på -5 (13)% i fast valuta for sammenlignelige enheder
  • Pakkemængderne faldt samlet med -7 (14)% på grund af væsentlig lavere B2C-mængder
  • Brevmængderne faldt med -12 (-4)%
  • Driftsresultatet (EBIT) udgjorde 214 mio. (518 mio.) SEK

Oversigt

Resultatet blev reduceret på grund af fortsat stort fald i pakke- og brevmængder. PostNord gennemfører hensigtsmæssige tiltag i forhold til de aktuelle forudsætninger og fortsætter samtidig med at udvikle kundetilbud og infrastruktur for at styrke konkurrenceevnen.

Dokument