Revisorer

Revisionsbolaget KPMG AB, med auktoriserade revisorn Tomas Gerhardsson 
som huvudansvarig revisor, är valda till revisor för tiden intill utgången av 
årsstämma 2018.

Senast uppdaterad: 2017-04-27 11:39