Hoppa över navigering och sök
Öppna i Microsoft Edge
2010-04-14 12:00

"Posten Norden är väl rustad inför framtiden"

​Posten Norden är väl rustad inför de utmaningar som väntar när brevvolymerna sjunker och stora delar av postmarknaderna inom EU avregleras. Under 2009 var Posten Nordens kunder nöjdare än någonsin tidigare, nya kvalitetsrekord slogs i såväl Sverige som Danmark och medarbetarna var friskare och mer engagerade. För att lyckas krävs dock rätt betingelser. Koncernchef Lars G Nordström sa idag i sitt anförande vid koncernens första årsstämma att han vill se en reglering och tillsyn av verksamheten som tar hänsyn till den höga förändringstakt och de nya förutsättningar företaget möter.

Hela pressmeddelandet samt Lars G Nordströms anförande finns att läsa på http://www.postennorden.com/sv/.


Senast uppdaterad: 2010-04-14 12:00