E-handelsrekord märks hos paketombuden

2020-08-28 07:00

Under årets första sju månader har e-handelns ökning också fått effekt hos PostNords ombud som totalt haft 3,5 miljoner fler kundmöten jämfört med samma period 2019. I snitt ligger de e-handlade försändelserna mindre än ett dygn innan de hämtas av mottagaren.

Tidigare har PostNord rapporterat om att e-handeln ökade med 45 procent under juli månad jämfört med samma period 2019. Ökningen av e-handeln har synts i varje mätning under året. Den märks också hos PostNords ombud, som har haft 3,5 miljoner fler möten med kunder under januari till juli jämfört med året innan. De allra flesta av dessa är uthämtning av e- handlade försändelser.

- E-handeln fortsätter att öka och vår logistikverksamhet med den. Vi har under våren sett dagliga paketvolymer som tidigare bara uppmätts under jul och högsäsong. Det är angenämt att ha mycket att göra på jobbet, men visar också att de omställningar vi genomför med bland annat fler leveransalternativ och införandet av så kallade hubbar, som är byggda för att sprida både paket och brev lokalt, är absolut nödvändigt inför framtiden, säger Peter Hesslin, chef för e-handel och Logistik på PostNord Sverige.

PostNords mätningar visar också att paketen ligger kortare tid hos ombuden än tidigare. Oftast har mottagarna hämtat sitt e-handlade paket inom ett dygn från det att försändelsen ankom till ombudet. Detta kan jämföras med att försändelserna under samma period förra året låg ungefär 1,4 dygn i snitt hos ombudet innan de hämtades.

- Samarbetet med de över tvåtusen butiker som agerar ombud för PostNord är otroligt viktigt och de gör ett fantastiskt jobb. Volymerna märks inte bara på terminalerna utan får också effekt hos våra ombud. Givetvis underlättar det för dem att paketen hämtas snabbare av mottagarna, säger Peter Hesslin.

Flera av PostNords tjänster för företag har ökat i volym under perioden, och det syns också en ökning av privata avsändare. 50 000 fler paket har skickats av privatpersoner under januari-juli jämfört med förra året.Last updated: 2020-08-28 07:00